UPCoM: Giá trị vốn hóa tăng 296% so với cùng kỳ năm trước

PV.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), giá trị vốn hóa trên thị trường UPCoM đạt hơn 440 nghìn tỷ đồng, tăng 296% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị vốn hóa trên thị trường UPCoM tăng 296% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: internet
Giá trị vốn hóa trên thị trường UPCoM tăng 296% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: internet

Số liệu của HNX cho thấy, tính đến ngày 26/6/2017, trên sàn UPCoM đã có 571 doanh nghiệp với tổng giá trị đăng kí giao dịch đạt 360.736 tỷ đồng, trong đó 156 doanh nghiệp đăng kí giao dịch mới với giá trị đăng kí giao dịch mới đạt 66.363 tỷ đồng.

Đặc biệt, giá trị vốn hóa đạt hơn 440 nghìn tỷ đồng, tăng 296% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 26/6/2017, chỉ số UPCoM-Index đạt 56,96 điểm, tăng 5,8% so với cuối năm 2016.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2017, khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường này đạt 10,77 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 29,7% so với năm 2016.

Trong khi đó, giá trị giao dịch bình quân đạt 196,74 tỷ đồng/phiên, tăng 54,6% so với bình quân cả năm 2016.