Miễn, giảm một số loại phí thẩm định hoạt động bưu chính


Ngày 14/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 291/2016/TT-BTC về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính. Trong đó đã bãi bỏ và điều chỉnh giảm một số loại phí lĩnh vực này.

Bãi bỏ và điều chỉnh giảm phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính. Nguồn: internet
Bãi bỏ và điều chỉnh giảm phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính. Nguồn: internet

Thông tư số 25/2020/TT-BTC đã sửa đổi một số nội dung quy định tại Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính quy định tại Thông tư 291/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ 1/6/2020.

Theo đó, Thông tư số 25/2020/TT-BTC đã điều chỉnh giảm phí một số dịch vụ thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính. Cụ thể, mức phí thẩm định thay đổi các nội dung khác trong giấy phép, giảm từ 3 triệu đồng/lần xuống còn 1,5 triệu đồng/lần; Mức phí thẩm định cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, cũng được giảm từ 2,5 triệu đồng/lần xuống còn 1 triệu đồng/lần; Phí thẩm định cấp lại khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được được giảm từ 2,5 triệu đồng/lần xuống còn 1 triệu đồng/lần.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang đề xuất, lấy ý kiến nhiều văn bản pháp luật tiếp tục điều chỉnh miễn, giảm nhiều loại thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, Thông tư số 25/2020/TT-BTC cũng bãi bỏ phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính. Loại phí này hiện quy định tại Thông tư 291/2016/TT-BTC là 1 triệu đồng/lần.

Thông tư số 25/2020/TT-BTC là một trong rất nhiều thông tư được Bộ Tài chính ban hành thời gian qua về miễn, giảm nhiều loại phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ Tài chính đang đề xuất, lấy ý kiến nhiều văn bản pháp luật tiếp tục điều chỉnh miễn, giảm nhiều loại thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Những nỗ lực trên của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ sản xuất phát triển, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức từ dịch bệnh Covid-19 được dư luận đánh giá cao.