Miễn, giảm thuế đất nông nghiệp: Thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển

PV.

Trong phiên thảo luận ngày 8/11 của Quốc hội tại hội trường về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đa số đại biểu Quốc hội đã đồng tình với đề xuất của Chính phủ về những vấn đề xoay quanh việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Nguồn: internet
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Nguồn: internet

Dự thảo Nghị quyết đã bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức của hộ gia đình, cá nhân đang phải nộp thuế theo Nghị quyết 55 và không phân biệt phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức, giao đất nông nghiệp hay phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Giải trình trước Quốc hội về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, đề xuất trên nhằm thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, góp phần giảm bớt khó khăn cho người nông dân, khuyến khích hộ gia đình, cá nhân gắn bó và đầu tư hơn nữa vào sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển.

Qua đó, góp phần đảm bảo công bằng với trường hợp tổ chức được nhà nước giao đất nông nghiệp đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp được miễn thuế đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp theo dự thảo Nghị quyết.

Tuy nhiên, Dự thảo cũng nêu rõ, hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không sử dụng đất vẫn phải nôp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Điều 1 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích khi được nhà nước giao đất thì bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tán thành với đề xuất trên của Chính phủ, đại biểu Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng) khẳng định, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, kể cả phần vượt hạn mức sử dụng đất sẽ tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện chính sách “tam nông” của Đảng và Nhà nước.

Thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các trường hợp bổ sung tại dự thảo Nghị quyết được Chính phủ đề xuất là đến ngày 31/12/2020. “Đây là thời hạn thực hiện các mục tiêu về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Nghị quyết số 26, Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.” - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chia sẻ thêm.

Theo đó, khi sắp kết thúc thời hạn miễn thuế, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và trình với Quốc hội về chính sách này để phù hợp và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các chính sách khác về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Đa số các đại biểu Quốc hội đều nhất trí với những đề xuất của Chính phủ về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và cho rằng, nếu dự thảo Nghị quyết được thông qua thì số tiền miễn thuế đất nông nghiệp cũng không quá lớn (khoảng trên 34 tỷ đồng/năm), không ảnh hưởng nhiều đến thu ngân sách mà còn góp phần tích cực hỗ trợ người nông dân, khuyến khích phát triển nông nghiệp.

Việc miễn giảm sẽ hỗ trợ trực tiếp người nông dân có thêm vốn, tích tụ đất đai, áp dụng khoa học kỹ thuật, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu lại nông nghiệp.” - Đại biểu Đặng Hoàng Tuấn (Long An) trao đổi.