Mô hình Kano - Công cụ cải tiến sản phẩm hữu ích dành cho doanh nghiệp

Thiết kế: Gia Hân

Sự ra đời của mô hình Kano nhằm giúp doanh nghiệp cải tiến sản phẩm, dịch vụ và phát triển hơn nữa các tính năng trong tương lai. Mô hình này giúp tạo ra các giá trị gia tăng nhằm tối ưu sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm của doanh nghiệp.

Mô hình Kano - Công cụ cải tiến sản phẩm hữu ích dành cho doanh nghiệp - Ảnh 1