Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Theo ông Lê Minh Tâm - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng), khác với khối doanh nghiệp, quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước diễn theo quy trình dài hơn, cần nhiều thời gian hơn.
Bình Thuận: Chú trọng thanh, kiểm tra hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bình Thuận: Chú trọng thanh, kiểm tra hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Năm 2022, nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 45 tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực có tác động lớn đến đời sống người dân như mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, vàng và vàng trang sức mỹ nghệ, xăng dầu…