Mở rộng quyền sử dụng vốn cho DATC thực hiện nhiệm vụ

T. Huyền

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được quyền chủ động sử dụng vốn của mình để phục vụ hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và phù hợp với quy định của pháp luật. DATC ưu tiên tập trung nguồn lực để hỗ trợ tái cơ cấu, sắp xếp chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua hoạt động tiếp nhận, mua, xử lý nợ và tài sản.

DATC được sử dụng vốn để đầu tư ra ngoài công ty, mua nợ, tài sản cho mục đích kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
DATC được sử dụng vốn để đầu tư ra ngoài công ty, mua nợ, tài sản cho mục đích kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

đó nội dung quan trọng trong quy chế tài chính của datc vừa được bộ tài chính ban hành. Theo đó, DATC được sử dụng vốn để đầu tư ra ngoài công ty, mua nợ, tài sản cho mục đích kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế này. Tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động mua, bán, xử lý nợ và tài sản theo cơ chế thị trường.

Sử dụng vốn để thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định của cấp có thẩm quyền phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty. Đồng thời, DATC được sử dụng nguồn vốn hoạt động của mình để sửa chữa, nâng cấp tài sản nhằm mục đích gia tăng giá trị và tạo thuận lợi cho việc xử lý tài sản để thu hồi vốn.

Hoạt động đầu tư cải tạo, nâng cấp tài sản thuộc về đầu tư xây dựng cơ bản phải chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Đối với các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng DATC xác định được bên nợ đã phá sản, mở thủ tục phá sản, bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh; đang bị truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo hay đã chết; khoản nợ đã được DN yêu cầu thi hành án nhưng không thể thực hiện được do đối tượng nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hay khoản nợ đã được DN khởi kiện đòi nợ nhưng bị đình chỉ giải quyết vụ án thì DATC dự kiến mức tổn thấy không thu hồi được để trích lập dự phòng. Mức trích lập dự phòng tối đa bằng giá trị còn lại của giá vốn mua nợ đang theo dõi trên sổ kế toán.

Việc chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài DN phải thực hiện trên cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và bổ sung quy định hoạt động chuyển nhượng vốn đầu tư hình thành từ chuyển nợ, tài sản thành vốn góp và chuyển nhượng vốn kèm nợ phải thu.

Trong đó, DATC thực hiện chuyển nhượng vốn theo hình thức đấu giá công khai, nếu đấu giá không thành công hoặc không chuyển nhượng hết số cổ phần thì DATC thực hiện theo hình thức chào bán cạnh tranh, trường hợp không thành công thì DATC thực hiện theo hình thức thỏa thuận.

Bên cạnh đó, DATC được chuyển nhượng vốn đầu tư hình thành từ hoạt động chuyển nợ thành vốn góp kèm nợ phải thu tại các doanh nghiệp đồng thời có vốn góp và nợ phải thu của DATC.

Trong quản lý tài sản mua và tài sản tiếp nhận, đối với trường hợp DATC tiếp nhận tài sản theo chỉ định để xử lý, thu hồi cho Nhà nước thì được hưởng phí xử lý tài sản trên nguyên tắc bù đắp đủ chi phí xử lý tài sản, cộng một phần chi phí quản lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính phù hợp với từng phương án chỉ định.