TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Một số câu hỏi về chính sách thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

PV.

(Tài chính) FinancePlus.vn nhận được một số câu hỏi của bạn đọc về một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Chúng tôi đã nghiên cứu chính sách chế độ và trả lời bạn đọc như sau:

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

1. Câu hỏi của bạn đọc tại hòm thư điện tử phanvandang1985@gmail.com.

 Hỏi: Đối với doanh nghiệp có đủ 2 điều kiện là: Doanh thu năm dưới 20 tỷ và doanh nghiệp thành lập mới tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn thì việc ưu đãi thuế như thế nào, lúc này áp mức thuế suất là bao nhiêu? Xin quý cơ quan cho biết.

Trả lời:

Căn cứ các quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN (Khoản 2 Điều 10, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 3 Điều 16) thì doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn thì được áp dụng thuế suất 20% trong 10 năm, miễn thuế 02 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo.

Do đó, trường hợp doanh nghiệp của bạn đáp ứng 2 điều kiện: có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng và là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì được áp dụng mức thuế suất 20% và được miễn thuế trong 02 năm, đồng thời, được giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo.

 2.Câu hỏi của bạn đọc tại hòm thư điện tử phamphuong1826@gmail.com

Hỏi: Công ty chúng tôi mới thành lập, vào tháng 02/2014 hoạt động về lĩnh vực dịch vụ y tế khám chữa răng. Cho tôi xin hỏi về thông tư hay văn bản mới nhất quy định về thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào và kê khai hàng tháng để tôi có thể làm tốt hơn. Xin cảm ơn!

Trả lời

Để biết các quy định về thuế GTGT (thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào) và kê khai thuế hàng tháng, đề nghị độc giả tìm đọc tại các văn bản:
+ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH13 ngày 03/6/2008;
+ Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;
+ Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT;
+ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT;
+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
+ Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
+ Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. 

Cám ơn bạn đọc đã tin tưởng và chia sẻ cùng trang báo của chúng tôi. Mọi thắc mắc của các bạn về lĩnh vực thuế sẽ được FinancePlus.vn nghiên cứu giải đáp hoặc chuyển đến các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này để có giải đáp sớm nhất và chính xác nhất.