MSEAP 4: Hợp tác Á - Âu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ngày 24/9, 65 đoàn đại biểu quốc hội/nghị viện các nước châu Á và châu Âu cùng đại diện 14 tổ chức quốc tế và liên nghị viện tham dự lễ khai mạc Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu lần thứ tư (MSEAP 4) tại Kazakhstan.

Quang cảnh Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu.
Quang cảnh Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu.

Tuyên bố của hội nghị MSEAP 4 khẳng định vai trò quan trọng của nghị viện các nước Á - Âu trong việc duy trì hoạt động liên kết khu vực nhằm bảo đảm quan hệ đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng sự bình đẳng và tính tới lợi ích chung. Việc hình thành các mối quan hệ hợp tác xây dựng giữa các nước Á - Âu có thể tạo động lực to lớn để phát triển không gian chung và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực.

Tuyên bố nhấn mạnh củng cố hợp tác liên nghị viện để đối phó với những thách thức chung, trong đó có chủ nghĩa khủng bố; bảo đảm an ninh mạng, chống lại việc sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông và các công nghệ mới hòng làm mất ổn định an ninh, dùng Internet để lan truyền tư tưởng khủng bố, cực đoan...

Nghị viện các nước cũng kêu gọi đối thoại để giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, tích cực phối hợp trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu lần thứ 4.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu lần thứ 4.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã phát biểu tại phiên toàn thể thứ tư, khẳng định vai trò của hợp tác đa phương trong khu vực và trên thế giới trong bối cảnh tình hình thế giới đang trải qua những thay đổi nhanh chóng và phức tạp. Qua đó, đề cao chủ đề hội nghị về “đối thoại, tin cậy và đối tác”, đồng thời nêu bật chính sách chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Nhân hội nghị lần này, Quốc hội Việt Nam đã đề xuất tăng cường xây dựng lòng tin, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau thông qua thúc đẩy hợp tác, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực quốc hội.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh liên kết về kinh tế trong khu vực và liên khu vực, hợp tác thương mại đa phương toàn cầu và thúc đẩy hợp tác Á - Âu trong chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, chú trọng các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân trong khu vực Á - Âu, xây dựng một nền văn hóa đối thoại hợp tác vì hòa bình, khoan dung và hòa hợp giữa các nước.

Việt Nam cũng ủng hộ nỗ lực xây dựng cơ chế hợp tác nghị viện Á - Âu thành một diễn đàn mạnh mẽ, hoạt động chặt chẽ và hiệu quả; mở rộng sự tham gia của nghị viện các quốc gia trong khu vực và kết nối Nghị viện Á - Âu với các diễn đàn, tổ chức hợp tác liên nghị viện khác trên thế giới như IPU, APPF, AIPA, APA...

Hội nghị MSEAP là một diễn đàn hợp tác đa phương trực tiếp giữa các nghị sĩ của các quốc gia châu Âu và châu Á để giúp tăng cường hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia thuộc không gian Á-Âu.

Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu (MSEAP) là cơ chế hợp tác nghị viện khu vực Á - Âu theo sáng kiến của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch QH Hàn Quốc. MSEAP được tổ chức hàng năm để các cơ quan lập pháp khu vực Á - Âu phối hợp hành động và nâng cao vai trò của ngoại giao nghị viện. Văn kiện cuối cùng của MSEAP là bản Tuyên bố chung được các Trưởng đoàn tham dự hội nghị ký kết.