Mua hàng theo hình thức trả chậm, khai thuế thế nào?

Theo chinhphu.vn

Ông Nguyễn Văn Bình (Hà Nội) hỏi: Hóa đơn mua hàng theo hợp đồng trả chậm có giá trị trên 20 triệu đồng được lập từ ngày Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực nếu đã quá thời hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán thì có phải kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/11/2014); Khoản 8, Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP; Điều 10 Thông tư số 151/2014/TT-BTC; Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Công văn số 1637/TCT-CS ngày 25/4/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với mua hàng trả chậm thì từ ngày 15/11/2014 (khi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành), trường hợp doanh nghiệp có hoá đơn GTGT mua hàng hoá theo hợp đồng thanh toán trả chậm có giá trị trên 20 triệu đồng, doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định, đến thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng, doanh nghiệp chưa thanh toán nên chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì doanh nghiệp chưa phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ.

Khi thanh toán thực tế, nếu doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (thanh toán bằng tiền mặt hoặc các hình thức không được xác định là thanh toán qua ngân hàng) thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ tương ứng với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị ông Bình liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.