Mức phí chứng thực hợp đồng, giao dịch phân chia, chuyển nhượng di sản, đất đai...

PV

(Tài chính) Nhiều bạn đọc ở các địa bàn chưa có tổ chức hành nghề công chứng hỏi về mức phí công chứng các hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, phân chia tài sản, di sản… sẽ được thu như thế nào? FinancePlus.vn xin đăng tải văn bản dự thảo hướng dẫn cụ thể về vấn đề này để bạn đọc tham khảo.

Nhiều địa bàn vẫn chưa có phòng công chứng như thế này
Nhiều địa bàn vẫn chưa có phòng công chứng như thế này

Để giải đáp vấn đề trên, TCTC xin nêu nội dung chính trong Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch trên các địa bàn chưa có tổ chức hành nghề công chứng do Liên Bộ Tài chính – Tư pháp đang xây dựng dự thảo.

Dự thảo quy định mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tính trên giá trị quyền sử dụng đất. Còn lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thì được tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất.

Về mức thu lệ phí chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, liên Bộ đề xuất tính phí trên giá trị di sản. Còn mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản thì tính trên giá trị tài sản. Trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản có ghi giá trị khoản vay (thấp hơn giá trị tài sản thế chấp, cầm cố) thì tính trên giá trị khoản vay.

Biểu phí đối với các giao dịch nêu trên được quy định như sau: 

Số
TT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (triệu đồng)

Mức thu
(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50

50.000

2

Từ 50  đến 100

100.000

3

Từ trên 100 đến 500

300.000

4

Từ trên 500 đến 1.000

500.000

5

Từ trên 1.000 đến 2.000

1.000.000

6

Từ trên 2.000 đến 3.000

1.200.000

7

Từ trên 3.000 đến 4.000

1.500.000

8

Từ trên 4.000 đến 5.000

2.000.000

9

Từ trên 5.000 đến 10.000

2.500.000

10

Trên 10.000

3.000.000

Hiện dự thảo đang được công bố lấy ý kiến nhân dân.

Bạn đọc góp ý kiến có thể  gửi về địa chỉ: tapchitaichinh.btc@gmail.com

Chúng tôi sẽ tập hợp và gửi tới cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi trước khi ban hành.