Thông tư số 62/2014/TT-BTC:

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1


(Tài chính) Ngày 16/5, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1.

Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1 thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 62-2014-TT-BTC.doc