Thông tư số 63/2014/TT-BTC:

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1A, đoạn từ TP. Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị


(Tài chính) Ngày 16/5, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1A, đoạn từ TP. Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1A, đoạn thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1A, đoạn thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị (mức thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 63-2014-TT-BTC.doc