Thông tư 167/2016/TT-BTC:

Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực


Ngày 26/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 167/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Thông tư số 167/2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 124/2008/TT-BTC và có những thay đổi như sau:

- Thông tư 167 bỏ lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực mà quy định gộp chung phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực thành phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Mức thu phí thẩm định cấp phép hoạt động điện lực đối với các hoạt động điện lực vẫn được giữ nguyên. Thông tư 167/TT-BTC có bổ sung thêm mức phí thẩm định cấp phép cho hoạt động nhập khẩu điện với mức phí bằng với mức phí thẩm định cấp phép xuất khẩu điện.

- Việc kê khai, nộp phí thẩm định cấp phép hoạt động điện lực được Thông tư số 167/2016 quy định như sau:

+ Tổ chức thu phí thẩm định hoạt động điện lực phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước chậm nhất ngày 05 hằng tháng.

+ Thực hiện kê khai phí thẩm định điện lực thu được theo tháng, quyết toán theo năm theo Khoản 3 Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC và Nghị định số 83/2013.

- Bên cạnh đó, Thông tư 167/BTC quy định tổ chức thu phí thẩm định hoạt động điện lực phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Riêng đối với tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động thì được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ thẩm định, thu phí và nộp 10% còn lại vào ngân sách nhà nước.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 167/2016/TT-BTC.