Mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định nào?

Khánh Chi

Từ ngày 15/01/2020, quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được thực hiện theo Nghị định số 86/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Theo đó, quy định về mức vốn pháp định đối với Quỹ tín dụng nhân dân được quy định như sau: 0,5 tỷ đồng đối với Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn; 01 tỷ đồng đối với Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường.

Đối với một số các loại hình khác thì vẫn giữ nguyên mức vốn pháp định như: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD; Công ty tài chính là 500 tỷ đồng; Công ty cho thuê tài chính là 150 tỷ đồng.