Năm 2012: Ngành thuế Hà Nội thu ngân sách trên 135 nghìn tỷ đồng

PV.

(Tài chính) Năm 2012, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Thuế Thủ đô vẫn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng thu ngân sách nội địa của TP thực hiện khoảng 135.802 tỷ đồng, tăng 16,2% so với thực hiện năm 2011.

Vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao phần thưởng của TP cho ngành thuế Hà Nội trong năm 2012. Ảnh: Liên Phương
Vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao phần thưởng của TP cho ngành thuế Hà Nội trong năm 2012. Ảnh: Liên Phương
Năm 2013, ngành Thuế Thủ đô xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt pháp luật thuế, các quy trình quản lý thuế, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp công tác, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2013 để đạt được mục tiêu đề ra. Nhiệm vụ thu nội địa trong năm nay của ngành thuế Hà Nội được giao tăng trên 20%. 

Bên cạnh đó, ngành Thuế Hà Nội tiếp tục thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói riêng nhằm tăng cường lành mạnh hóa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần kiềm chế lạm phát thấp hơn, đưa tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012; đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế.

Tại buổi làm việc với Cục Thuế Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị lưu ý ngành cần tiếp tục đổi mới hơn quy trình quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nộp thuế. Đồng thời, ngăn chặn kịp thời lãng phí, thất thoát.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị lãnh đạo và cán bộ ngành Thuế Hà Nội phải đổi mới từ nhận thức tới tư duy và phương pháp làm việc, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát của lãnh đạo các cấp nhằm đưa công tác thuế có hiệu quả về mọi mặt.

Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành cần tập trung tham mưu cho chính quyền địa phương quản lý tốt về thuế, đồng thời tăng cường tham mưu cho Trung ương, Chính phủ những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (đặc biệt liên quan các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tiền thuê đất, xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, dịch vụ, xử lý nợ xấu ngân hàng...) nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.