Năm 2012, TP.Hồ Chí Minh vượt chỉ tiêu dự toán thu ngân sách

Hồng Nhung

(Tài chính) Mặc dù nền kinh tế năm 2012 gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách, song nhờ sự cố gắng và nỗ lực chung của cán bộ công chức ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách trên địa bàn trong năm 2012 đã được được kết quả khả quan.

Năm 2012, TP.Hồ Chí Minh vượt chỉ tiêu dự toán thu ngân sách
Thực hiện hải quan điện tử đem lại nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh đã vượt chỉ tiêu nhiệm vu thu ngân sách được giao. Cụ thể, theo Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh, tính đến ngày 28/12, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 224.268 tỉ đồng, bằng 100,28% so với dự toán và tăng 9,62% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, nguồn thu từ xuất nhập khẩu được hơn 66.810 tỷ đồng, tăng hơn 13,4% so với chỉ tiêu được giao. Số thu từ nội địa và dầu thô là 148.909 tỉ đồng, đạt 100,41% dự toán, tăng 14,64% so với cùng kỳ năm 2011.

Mặc dù kim ngạch nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu TP. Hồ Chí Minh năm 2012 giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2011 nhưng các khoản  thu từ tiền sử dụng đất, thu thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê mặt đất, mặt nước lại vượt cao so với dự toán.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cán bộ Tài chính và đánh giá cao các cơ quan tài chính TP. Hồ Chí Minh đã có những biện pháp, cách làm vừa đảm bảo quản lý tốt nguồn thu, vừa hỗ trợ, tạo được niềm tin đối với người nộp thuế, đối với doanh nghiệp… trong đó không ngừng nâng cao năng lực, trình độ kiến thức của cán bộ và có nhiều đầu tư tập trung cho công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt ngành Hải quan đã đi đầu trong công tác hải quan điện tử.

Theo Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh, tính đến ngày 28/12, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 224.268 tỉ đồng, bằng 100,28% so với dự toán đề ra. Bên cạnh đó, theo bà Trần Thị Lệ Nga, Cục phó Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh, đến hết ngày 31/12/2012 số thu ngân sách ngành Thuế của TP.Hồ Chí Minh đạt 151.000 tỉ đồng, bằng 101,3% dự toán pháp lệnh và bằng 115,5% so với cùng kỳ năm trước.