Năm 2014: VCBF - TBF vượt lợi nhuận tham chiếu

PV.

(Tài chính) Quỹ mở đầu tiên của Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank, quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đã vượt lợi nhuận tham chiếu 0,79% trong năm 2014. Lợi nhuận của quỹ đã đạt 9,33% so với lợi nhuận tham chiếu là 8,54% trong năm 2014. Lợi nhuận của quỹ cũng đã cao hơn tỉ lệ tăng trưởng 8,1% của VN-Index trong năm 2014.

Ông Avinash Satwalekar, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư của VCBF chia sẻ: “Chúng tôi thực sự phấn khởi vì sau năm đầu tiên hoạt động, quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đã vượt lợi nhuận tham chiếu, tăng trưởng cao hơn VN-Index và vượt cả mức lãi suất tiết kiệm một năm tại đầu năm 2014. Kết quả này là một minh chứng cho quá trình phân tích và đầu tư kỹ lưỡng đã giúp chúng tôi sớm định ra những công ty đang được giao dịch dưới giá trị thực nhưng có tiềm năng tăng trưởng và ban điều hành tốt”.

“Chúng tôi vẫn lạc quan về nền kinh tế Việt Nam trong trung hạn và kỳ vọng sẽ tiếp tục đem lại sự tăng trưởng tài sản cho các khách hàng trong dài hạn” - Avinash Satwalekar cho biết thêm.

Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF là quỹ mở đầu tiên của VCBF – một công ty liên doanh giữa Ngân hàng Vietcombank và Franklin Templeton Investments - Tập đoàn Quản lý Quỹ hàng đầu hoạt động toàn cầu. Đây cũng là quỹ mở đầu tiên trên thị trường Việt nam đồng thời đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu.

Tính đến 31/12/2014, quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF quản lý tổng tài sản khoảng 77 tỉ đồng của hơn 300 nhà đầu tư. Lợi nhuận tham chiếu của quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm.