Năm 2018, nợ công của Việt Nam dự kiến bằng 61,1% GDP

PV.

Đây là thông tin được bà Nguyễn Xuân Thảo - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngay từ đầu năm 2018, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã triển khai đồng bộ quy định của Luật Quản lý nợ công, đặc biệt là việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính trong công tác quản lý nợ công.

Theo đó, Cục đã tích cực tham mưu Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách đặc biệt là các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý nợ công và các hướng dẫn liên quan tới công tác đàm phán, kí kết các hiệp định khung và các hiệp định vay về ODA và vay ưu đãi nước ngoài…

Trong năm 2018, Cục đã chủ trì đàm phán ký kết 14 hiệp định vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài với tổng trị giá 1,25 tỷ USD. Công tác trả nợ nước ngoài năm 2018 được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng hạn. Tổng trị giá chi trả nợ nước ngoài năm 2018 của Chính phủ là 42.850 tỷ đồng.

Với những nỗ lực trong công tác quản lý nợ công, bà Nguyễn Xuân Thảo cho biết, nợ công của Việt Nam năm 2018 dự kiến bằng 61,1% GDP, đảm bảo trong giới hạn Quốc hội cho phép và thấp hơn dự kiến trong kế hoạch tài chính trung hạn.