Năm 2023, dự báo tăng trưởng kinh tế tích cực khi tăng năng suất lao động

Phạm Nga

Một trong những kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 đó là khi tăng năng suất lao động, tăng trưởng GDP đạt 6,83%; lạm phát 3,69%; tăng trưởng xuất khẩu 8,43% và cán cân thương mại 8,15 tỷ USD.

Kịch bản tăng trưởng kinh tế tích cực khi năng suất lao động tăng.
Kịch bản tăng trưởng kinh tế tích cực khi năng suất lao động tăng.

Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), năng suất lao động toàn nền kinh tế năm 2022 theo giá hiện hành ước tính đạt 188,1 triệu đồng/lao động (tương đương 8.083 USD/lao động, tăng 622 USD so với năm 2021).  Năng suất lao động năm 2022 tăng 4,8% do trình độ của người lao động được cải thiện...

Báo cáo “Kinh tế Việt Nam năm 2022, triển vọng năm 2023” mới đây của CIEM công bố đã đưa ra kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023. Theo đó, ở kịch bản tích cực hơn khi tăng năng suất lao động, tăng trưởng GDP đạt 6,83%; lạm phát 3,69%; tăng trưởng xuất khẩu 8,43% và cán cân thương mại 8,15 tỷ USD.

Để tạo đà cho tăng trưởng năm 2023, Việt Nam cần đánh giá và nhìn lại những thành quả đạt được, đánh giá lại chất lượng tăng trưởng để có điều chỉnh phù hợp. Trên cơ sở đó, Báo cáo Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023 sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước có đủ thông tin để hỗ trợ việc đưa ra kế hoạch hoạch định chính sách tăng trưởng kinh tế trong những năm tiếp theo.