Nam Định: 6 tháng thu nội địa đạt 64% dự toán

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Ông Trịnh Quang Hưng, Cục trưởng Cục thuế Nam Định cho biết, 6 tháng đầu năm, đơn vị thu ngân sách đạt 2.416 tỷ đồng, đạt 64% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 61% dự toán tỉnh giao, tăng 39% so với cùng kỳ thực hiện.

Cục Thuế Nam Định thường xuyên tổ chức các buổi giao ban, từ đó, đề xuất các giải pháp thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách. Ảnh: Trần Thoan
Cục Thuế Nam Định thường xuyên tổ chức các buổi giao ban, từ đó, đề xuất các giải pháp thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách. Ảnh: Trần Thoan

Thông tin chi tiết về các chỉ tiêu thu, Cục trưởng Trịnh Quang Hưng cho biết, 6 tháng đầu năm trên địa bàn có 5/13 khoản thu có số thu đạt 57% trở lên; có 8 đơn vị có số thu đạt trên 50% trở lên.

Chia sẻ về giải pháp thu trong thời gian tới, ông Trịnh Quang Hưng cho biết, năm 2018 Cục thuế Nam Định được UBND tỉnh giao dự toán phấn đấu thu đạt 3.985 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị đã quán triệt và chỉ đạo các đơn vị, phòng chức năng thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể… đặc biệt là đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra theo chuyên đề, thanh tra theo lĩnh vực có tiềm ẩn nhiểu rủi ro về thuế; tập trung chống thất thu thuế lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn…

Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực theo Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.