Hà Nội thu thuế nội địa đạt gần 90% dự toán

Theo baohaiquan.vn

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thuế Hà Nội, tính đến thời điểm 24/11, tổng thu ngân sách do Cục Thuế Hà Nội quản lý thu (không bao gồm thu từ cổ tức, lợi nhuận sau thuế của Trung ương) là 138.629 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2016 đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao. Ảnh Hữu Linh.
Cục Thuế Hà Nội phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2016 đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao. Ảnh Hữu Linh.

Số thu này đã đạt 89,7% dự toán pháp lệnh năm 2016. Trong đó, thu nội địa không bao gồm dầu thô đạt 136.755 tỷ đồng, đạt 90% dự toán pháp lệnh.

Để có kết quả như vậy, thời gian qua Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội và sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Cục Thuế Hà Nội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các chức năng, quy trình quản lý, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2016 đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao.

Đồng hành cùng người nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội cũng đã tích cực tổ chức, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi về thuế. Đồng thời, cơ quan Thuế cũng luôn chủ động nghiên cứu, bám sát địa bàn, doanh nghiệp và người nộp thuế, tăng cường đối thoại tiếp xúc trực tiếp để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật thuế.