Cục Thuế Hà Tĩnh Thu ngân sách vượt 130,38%

Đức Thống

(Tài chính) Tổng thu ngân sách năm 2014 đạt 11.500 tỷ đồng, trong đó thu thuế nội địa đạt 5.046 tỷ đồng, đạt 130,38% kế hoạch Bộ Tài chính giao, vượt 17,78% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thanh tra tại thuế tại trụ sở Người nộp thuế. ảnh Financeplus.vn
Thanh tra tại thuế tại trụ sở Người nộp thuế. ảnh Financeplus.vn

Năm 2014, Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nội địa cho Hà Tĩnh 3.870 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn, trước bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung, kinh tế Hà Tĩnh nói riêng chưa có những tín hiệu khởi sắc rõ nét, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh chưa hồi phục mạnh mẽ, nguồn thu từ các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Vũng Áng giảm mạnh… Ngày 14/5/2014 tại Vũng Áng xảy ra vụ bạo loạn do Trung Quốc kéo giàn khoan Hải dương 981 vào Biển Đông đã gây tổn hại cho các doanh nghiệp làm nguồn thu đầu tư nước ngoài giảm sút mạnh; Mặc dù Nhà nước đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại để nhanh chóng phục hồi sản xuất, các doanh nghiệp bị thiệt hại đã hoạt động trở lại ngay sau đó. Nhưng vẫn bị ảnh hưởng làm giảm đáng kể nguồn thu ngân sách năm 2014 ở lĩnh vực này. Bên cạnh đó, năm 2014 triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNCN, TNDN; tiếp tục thực hiện ưu đãi miễn, giảm thuế, gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Thực tế này đã tác động không nhỏ tới thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2014, dự kiến giảm thu ở Hà Tĩnh cũng hàng trăm tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Tĩnh đã xác định rõ những thuận lợi, thách thức, tập trung cao, quyết liệt cho công tác thu ngân sách từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2014. Công tác triển khai nhiệm vụ năm 2014 được Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các đơn vị bàn bạc kỹ về biện pháp, cách làm để đạt hiệu quả cao trong năm 2014. Chỉ tiêu, dự toán thu năm 2014 cũng được phân bổ, giao sớm để các đơn vị chủ động. Cùng với đó là quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; dưới sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác thu ngân sách trên địa bàn. Cục thuế đã rà soát lại các nguồn thu, tập trung quản lý thuế khu vực doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ. Tổ chức họp với các phòng chức năng, phòng thanh tra, kiểm tra, thu nợ bàn biện pháp thực hiện trong năm 2014, giao chỉ tiêu cụ thể và định hướng các lĩnh vực cần có quan tâm trong năm 2014 như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với các hộ kinh doanh, Cục Thuế cũng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế điều tra, rà soát lại, lập danh bạ quản lý thuế môn bài, điều tra doanh thu khoán lại thuế theo đúng quy định của pháp luật, phấn đấu tăng thu từ khu vực hộ khoán 10-15%.

Triển khai hàng loạt biện pháp ngay từ những ngày đầu của năm, đặc biệt trong giai đoạn nước rút của quý 4 cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra giám sát tình hình thực hiện công tác thu nộp ngân sách năm 2014 trên địa bàn toàn tỉnh. Cho nên, tổng thu ngân sách nội ở Hà Tĩnh năm 2014 đã đạt 5.046 tỷ đồng, bằng 130,38% kế hoạch Bộ giao, vượt 17,78% so với cùng kỳ năm ngoái, dù không hoàn thành dự toán thu HĐND tỉnh giao, nhưng có thể khẳng định, trong năm 2014 tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Thuế Hà Tĩnh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt thực hiện thu ngân sách.

Xác định nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015 lại còn nặng nề hơn, Cục Thuế đã đề ra một số giải pháp phấn đấu thu ngân sách năm 2015 như: Tăng cường tuyên truyền các chính sách về thuế để người nộp thuế biết và thực hiện; phấn đấu thu dứt điểm số thuế phát sinh trong kỳ; thường xuyên theo dõi tình hình thu thuế để kịp thời có giải pháp chỉ đạo điều hành đạt hiệu quả; Tích cực khai thác các nguồn thu; tăng cường rà soát kiểm tra các hộ kinh doanh mới phát sinh để thu thuế...; đề nghị các ngành có liên quan, UBND các cấp và Chi cục thuế, các phòng thuộc Văn phòng Cục, căn cứ nhiệm vụ để thực hiện tốt các giải pháp của ngành Thuế đề ra, phấn đấu thu ngân sách năm 2015 đạt và vượt so với dự toán được giao./.