Nam Định có huyện đầu tiên đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới

PV.

Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là một trong 5 huyện đầu tiên trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 921/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Hải Hậu là huyện đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh Nam Định, có 32 xã và 3 thị trấn. Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hải Hậu đã ban hành cơ chế quản lý và huy động nguồn vốn, đối với các công trình của xóm, chủ yếu do nhân dân đóng góp, quản lý, thi công, ngân sách hỗ trợ khoảng 30% chi phí vật liệu cứng; cơ chế khuyến khích, khen thưởng, động viên, phân công cho từng cơ quan, tổ chức chính trị phụ trách từng tiêu chí và từng nội dung công việc… Từ đó, đã huy động sức mạnh cả cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Các phong trào xây dựng “Xóm, tổ dân phố nông thôn mới”, “Gia đình nông thôn mới” đã được Huyện Hải Hậu phát động theo các tiêu chí đề ra. Hàng năm, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tổ chức có hiệu quả ở các xóm, tổ dân phố, góp phần tích cực vào việc xây dựng “Xóm, tổ dân phố văn hoá”, “Gia đình văn hóa”. Bên cạnh đó, Huyện cũng đã thực hiện các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Sau 4 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Hải Hậu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện chương trình, toàn huyện đã huy động trên 1.500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (nhân dân đóng góp 586 tỷ đồng; vốn cấp trên và ngân sách địa phương 663 tỷ đồng; nguồn vốn khác hơn 259 tỷ đồng). Ngoài ra, nhân dân đã tự nguyện hiến trên 345 ha đất nông nghiệp, 25 ha đất ở và trên 150.000 ngày công lao động tháo, dỡ hàng ngàn công trình để xây dựng các công trình đường giao thông, phúc lợi công cộng.

Năm 2015 và những năm tiếp theo, huyện Hải Hậu tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết việc làm gắn với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn.