Xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến nông: Không chỉ là hình thức

PV.

(Taichinh) - Vừa qua, ngày 2/6/2015 tại Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Cao Bằng đã diễn ra hội nghị đóng góp ý kiến cho chính sách khuyến nông.

Khuyến nông giúp bộ mặt nông thôn đổi mới. Ảnh minh họa, Nguồn: internet
Khuyến nông giúp bộ mặt nông thôn đổi mới. Ảnh minh họa, Nguồn: internet

Theo dự thảo, mỗi xã, phường thị trấn có sản xuất nông lâm nghiệp được bố trí 01 khuyến nông viên có trình độ từ trung cấp trở lên. Khuyến nông viên xã sẽ trực thuộc trạm khuyến nông khuyến lâm huyện, sẽ được hưởng lương theo bằng cấp và sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chế độ hiện hành.

Hội nghị đã tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/2012 NQ - HĐND tỉnh ngày 5/1/2012 về kiện toàn tổ chức và chính sách hỗ trợ đối với khuyến nông viên xã, khuyến nông viên xóm và đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết mới điều chỉnh tổ chức khuyến nông xã, xóm, chính sách đối với khuyến nông viên xã và kinh phí cho công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Hội nghị do ông Trần Văn Khẩn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì. Tham gia hội nghị gồm các đại biểu đại diện cho Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Lãnh đạo Chi cục Thú y, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông Khuyến lâm 13 huyện, thành phố trong tỉnh.

Mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới là phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Trong tiến trình đó, công tác khuyến nông chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến nông dân góp phần quan trọng giúp nông dân tiếp cận và áp dụng những tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp, từ đó sớm đạt được các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, hệ thống khuyến nông trong tỉnh đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp vào thành công chung của sản xuất nông lâm ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay sự đầu tư cho các hoạt động khuyến nông còn nhiều bất cập, nhất là trong việc huấn luyện, đào tạo nâng cao trình độ và chế độ phụ cấp cho đội ngũ khuyến nông cơ sở. Khuyến nông viên xã là người trực tiếp tổ chức vận động nông dân tham gia vào các chương trình nông nghiệp trọng điểm của xã, huyện, nhưng hiện nay họ không có lương, không bảo hiểm y tế, không bảo hiểm xã hội, phụ cấp thấp.

Bên cạnh đó, có những xã cán bộ khuyến nông xã phải kiêm nhiệm nhiều việc khác, nên việc đầu tư vào hoạt động khuyến nông chưa được chuyên sâu, phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên khối lượng công việc của KNV cơ sở quá nhiều... Đã có nhiều trường hợp, khuyến nông viên xã gặp công việc nào có thu nhập khá hơn họ sẵn sàng chuyển chỗ làm, ra đi tìm công việc khác... Vì vậy ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống khuyến nông trong toàn tỉnh. Đồng thời, nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay cũng bấp bênh không ổn định. Những năm qua, hoạt động khuyến nông chủ yếu sử dụng kinh phí từ các chương trình dự án như: Dự án IFad (dự án phát triển kinh doanh với người nghèo), PSARD, Chailfun, Lifsap, Dự án phát triển đàn bò, các công ty sản xuất giống ngô, lúa… Nhưng đến nay, các dự án trên đã và đang kết thúc giai đoạn thực hiện tại tỉnh vì vậy hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến huyện trước mắt đang trong tình trạng thiếu kinh phí hoạt động, lãng phí nguồn nhân lực rất lớn.

Trước thực trạng lực lượng khuyến nông cơ sở có nguy cơ vừa thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, hệ thống khuyến nông thiếu kinh phí hoạt động, Nghị quyết mới về điều chỉnh tổ chức khuyến nông xã, xóm, chính sách đối với khuyến nông viên xã và kinh phí cho công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã dự thảo các nội dung dự kiến như: Mỗi xã, phường thị trấn có sản xuất nông lâm nghiệp được bố trí 01 khuyến nông viên, trình độ từ trung cấp trở lên thuộc các ngành: Khuyến nông, Trồng trọt, Chăn nuôi - Thú y, Phát triển nông thôn, Thuỷ sản, Lâm nghiệp... Khuyến nông viên xã sẽ trực thuộc trạm khuyến nông khuyến lâm huyện, sẽ được hưởng lương theo bằng cấp và sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chế độ hiện hành. Ngoài ra, khuyến nông viên xã còn được xét nâng bậc lương nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm liên tục. Cũng theo dự thảo nghị quyết mới, hệ thống khuyến nông tỉnh, huyện sẽ có nguồn kinh phí ổn định hàng năm cho hoạt động khuyến nông. Từ đây hệ thống khuyến nông các cấp có thể chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động khuyến nông phù hợp với nhu cầu và điều kiện sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Khẩn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng cho biết, với chính sách mới này đội ngũ khuyến nông viên xã và hệ thống khuyến nông sẽ rất thuận lợi trong hoạt động. Nguồn lực để thực hiện chính sách mới từ ngân sách địa phương, kinh phí không những không tăng so với chính sách cũ mà còn giảm, tiết kiệm chi cho tỉnh gần một tỷ đồng/năm.

Những nội dung dự kiến trên được đông đảo đại biểu tham gia tán thành và nhất trí cao. Hy vọng chính sách này sẽ được xem xét phê duyệt và ban hành thực hiện trong thời gian sớm nhất.