Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ:

Nâng cao chất lượng quản lý hàng Dự trữ Quốc gia

HS.

Bằng việc áp dụng và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong công tác quản lý và bảo quản hàng dự trữ quốc gia (DTQG) cũng như nâng cao ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định của những người trực tiếp quản lý hàng DTQG, năm năm qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nam Trung Bộ đã hoàn thành tốt công tác kỹ thuật bảo quản, đảm bảo hàng DTQG luôn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Tuy nhiên, không bằng lòng với kết quả đã đạt được, vừa qua, Cục tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai chương trình hành động thực hiện “Năm quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia” để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quan trọng này.

Quản lý chặt chẽ, chính xác

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chung, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ cho biết: Từ năm 2010-2015, Cục đã áp dụng và triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong công tác quản lý và bảo quản hàng DTQG. Bên cạnh đó, ngành DTQG đã có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng hàng DTQG khá đầy đủ, đồng bộ và chi tiết, giúp cho công tác quản lý chất lượng hàng DTQG tại đơn vị chặt chẽ và chính xác.

Nâng cao chất lượng quản lý hàng Dự trữ Quốc gia - Ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Chung, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ.

Chúng tôi đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCC Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ nhằm thúc đẩy và nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó trong lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Qua thực hiện chương trình hành động này, chúng tôi sẽ tìm ra những tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ được giao để khen thưởng, đồng thời có biện pháp nhắc nhở, xử lý nghiêm theo quy định những tập thể, cá nhân có biểu hiện vi phạm và vi phạm trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao.

Vì thế, những năm qua chất lượng hàng DTQG từ khi nhập, trong quá trình bảo quản lưu kho đến khi xuất kho tại đơn vị luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không để hao kho quá định mức cho phép đối với mặt hàng lương thực, không có hiện tượng hư hỏng kém phẩm cấp chất lượng đối với mặt hàng vật tư cứu hộ cứu nạn. Ngay từ khi có kế hoạch nhập kho hàng năm, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các Chi cục trực thuộc chủ động chuẩn bị đầy đủ kho tàng, trang thiết bị, phương tiện, con người….

Đặc biệt, Cục đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực tế nguồn hàng (đối với nhập gạo); tổ chức khảo sát tình hình thực tế trên địa bàn các đơn vị nhập thóc (đối với nhập thóc); Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xây dựng mẫu gốc tại các nhà máy xay xát, kiểm định, thử nghiệm chất lượng hàng hóa vật tư cứu hộ, cứu nạn phục vụ công tác nhập kho đúng theo quy định.

Đồng thời, phân công, bố trí CBCC trực tiếp kiểm tra, giám sát chất lượng hàng DTQG tại cửa kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc, phân công và giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho CBCC thực hiện trong quá trình chuẩn bị kho, kê lót, tổ chức nhập kho. Bố trí thủ kho, kỹ thuật viên có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp quản lý và kiểm tra chất lượng hàng DTQG.

Hành động thiết thực, hiệu quả

Ông Nguyễn Văn Chung cho biết, dù làm tốt song nhiều năm qua công tác quản lý chất lượng hàng DTQG còn gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn như hệ thống kho tàng cũ, chưa ổn định phải thường xuyên thay đổi kho bảo quản nên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác bảo quản và chất lượng hàng DTQG tại đơn vị. Hoặc như trong công tác bảo quản, nhất là công tác bảo quản ban đầu thóc áp suất thấp do điều kiện về nhà kho chưa đảm bảo, việc kiểm tra độ kín của màng PVC còn thủ công nên chưa đáp ứng được độ kín ban đầu. Công tác bảo quản muối ăn dự trữ quốc gia do đơn vị tiếp quản và thuê bảo quản nên việc chấp hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo quản chưa thực sự đáp ứng yêu cầu theo quy định...

Trong năm 2016, Cục đã đẩy mạnh việc triển khai chương trình hành động “Năm quản lý chất lượng hàng DTQG” với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Cục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể CBCC nhận thức và thực hiện tốt Chương trình hành động; Chuẩn bị đầy đủ kho tàng, cơ sở vật chất, bố trí, sắp xếp từng mặt hàng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

Các phòng nghiệp vụ, các Chi cục trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng hàng DTQG khi nhập kho, trong quá trình bảo quản lưu kho và xuất kho; Chủ động trong công tác nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật, tiếp nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ bảo quản mới. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng bảo quản hàng DTQG. Cục cũng chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ bảo quản để chủ động kiểm tra, kiểm nghiệm trong quá trình nhập, xuất, bảo quản lưu kho hàng DTQG. Cùng với đó, Cục còn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ CBCC làm công tác quản lý và bảo quản hàng DTQG...

Bằng những hành động thiết thực, hiệu quả, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã và đang làm tốt công tác quản lý hàng DTQG. Đây chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành, đã góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.