Nâng cao chất lượng thông tin tài chính được công bố trên thị trường chứng khoán

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 29/3/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức tọa đàm về chuyên môn nghiệp vụ kế toán kiểm toán.

Nâng cao chất lượng thông tin tài chính được công bố trên thị trường chứng khoán
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm có Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng, Chủ tịch VACPA Trần Văn Tá (Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính); Ông Bùi Văn Mai – Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký VACPA, đại diện Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Cục Tài chính Doanh nghiệp (DN) -  Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc UBCKNN và các chuyên gia kiểm toán của các công ty kiểm toán lớn.

Nội dung buổi tọa đàm tập trung vào các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính của các DN thuộc lĩnh vực bất động sản và xây dựng; văn bản chế độ kế toán kiểm toán mới có liên quan đến hai lĩnh vực trên.

Bên cạnh đó, buổi tọa đàm cũng bàn về các vấn đề liên quan đến các khoản góp vốn không phải bằng tiền như góp vốn bằng thương hiệu, góp vốn bằng phát minh sáng chế, bản quyền…    

Mục đích của buổi tọa đàm nhằm giúp các cơ quan quản lý VACPA và các công ty kiểm toán nâng cao chất lượng thông tin tài chính được công bố trên thị trường chứng khoán và tăng cường khả năng giám sát việc lập, công bố các báo cáo tài chính được kiểm toán của DN.

Dự kiến các buổi tọa đàm về chuyên môn nghiệp vụ theo từng chuyên đề cụ thể sẽ được UBCKNN và VACPA phối hợp tổ chức định kỳ theo từng quý.