Nâng cao công tác đào tạo đánh giá nội bộ theo TCVN ISO 9001:2008

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Trong ngày 18/12/2013, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính đã phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn và công nghệ quốc tế (INCOTECH) triển khai khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008” cho cán bộ, công chức thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính.

Mục đích của khóa đào tạo là cung cấp các kỹ năng cần thiết cho cán bộ, công chức có thể tiến hành đánh giá nội bộ: lập kế hoạch đánh giá; vận dụng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 vào đánh giá nội bộ; các kỹ năng khi đánh giá nội bộ; yêu cầu thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa.

Hiện tại, các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ đã hoàn thiện việc xây dựng 116 quy trình ISO được tuân thủ theo đúng Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng ban hành kèm theo Quyết định 1818/QĐ-BTC ngày 29/7/2011 của Bộ Tài chính và đang được công ty INCOTECH thẩm định để đề nghị Bộ Khoa học & Công nghệ cấp chứng chỉ ISO.

Thông qua khóa đào tạo, các cán bộ, công chức đã được củng cố, cung cấp kiến thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm tham gia vào quá trình vận hành hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị mình một cách hiệu quả.

Khóa đào tạo cũng dành thời gian chủ yếu cho việc trang bị các kiến thức về lý thuyết lẫn thực hành cần thiết để học viên hiểu và có khả năng hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát chất lượng đánh giá chất lượng nội bộ, từ đó phát hiện ra các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc của đơn vị trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị mình.

Phát biểu tại khóa đào tạo, ông Trần Xuân Long – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế nhấn mạnh, kết quả của khóa đào tạo là cung cấp những chuyên gia có đủ năng lực cần thiết cho việc đánh giá nội bộ tại đơn vị, đồng thời hiểu rõ và tổ chức tốt hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ để đảm bảo duy trì được hệ thống chất lượng sau này. Từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu nhất để nâng cao chất lượng công việc đặc biệt trong việc giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức một cách khoa học, đúng trình tự; quy trình và thủ tục giải quyết được công khai, rút ngắn thời gian giải quyết, đúng thời hạn quy định; chất lượng, nội dung văn bản ban hành được nâng cao; công tác sắp xếp hồ sơ, tài liệu gọn gàng, trách nhiệm công việc được nâng cao, chế độ thông tin báo cáo thực hiện đầy đủ.