Tỉnh Bến Tre:

Nâng cao giá trị sản phẩm và đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị sản phẩm muối

Theo Thanh Đồng/Báo Đồng Khởi

Ngày 11/11/2021, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tham vấn nội dung Đề án Nâng cao giá trị sản xuất, chế biến muối giai đoạn 2021-2025. Tại Bến Tre, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh chủ trì.

Sản xuất muối tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Phương Nghi
Sản xuất muối tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Phương Nghi

Đề án nhằm xây dựng các mô hình sản xuất, chế biến đa dạng hóa và nâng cao giá trị sản phẩm và đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị sản phẩm muối; đảm bảo hiệu quả đầu tư công, phát huy hiệu quả kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm muối ở các địa phương; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong ngành sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm muối và thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư.

Đề án gồm 4 dự án thành phần gồm: đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất muối (dự án 1); xây dựng mô hình khuyến diêm nâng cao chất lượng sản phẩm muối, thúc đẩy liên kết và cơ giới hóa trong sản xuất muối (dự án 2); củng cố, phát triển sản xuất, chế biến đa dạng hóa sản phẩm gắn với xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm muối (dự án 3); hiệu quả sau đầu tư, bảo tồn và phát triển nghề muối truyền thống, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, xúc tiến thương mại và truyền thông (dự án 4). Trong đó dự án 3 và 4 là trọng tâm nhằm hướng đến đạt được giá trị thật sự cho nghề muối.

Bến Tre là một trong 7 tỉnh trong cả nước tham gia triển khai đề án. Ngày 29/9/2021, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 2306/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao giá trị sản xuất, chế biến muối giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Cùng với đề án chung của Bộ, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các hợp phần về cải tạo hạ tầng đồng muối, đầu tư hệ thống thủy lợi, nâng cao chất lượng sản phẩm muối, cơ giới hóa một số khâu trong sản xuất muối, củng cố, phát triển sản xuất, chế biến đa dạng hóa sản phẩm gắn với xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ... Nhằm duy trì sản xuất muối ở Bến Tre với quy mô hợp lý; kéo giảm và chuyển đất sản xuất muối có năng suất thấp, hiệu quả kém sang các loại hình khác hợp lý hơn.

Hội nghị ghi nhận ý kiến góp ý của các địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp về nội dung đề án, tập trung vào phân công trách nhiệm và kinh phí thực hiện của các bên, vấn đề bố trí kinh phí thực hiện của các địa phương. Tại Bến Tre, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh cũng trình bày các ý kiến về các hợp phần mà tỉnh tham gia thực hiện, vốn đối ứng của địa phương.