Nâng cao hiểu biết về bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền

Xuân Trường

Phổ biến kiến thức tài chính được coi là một trong những phương thức bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả, là công cụ trợ lực hữu hiệu cho các chính sách điều hành, gián tiếp hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia như tăng trưởng kinh tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tại Việt Nam, người gửi tiền là hạt nhân trong hệ thống tài chính, cũng là đối tượng sử dụng dịch vụ tài chính. Do đó, việc phổ biến kiến thức tài chính cho người gửi tiền được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu, để họ nhận thức rõ vai trò của hiểu biết tài chính đối với bản thân và nền kinh tế; đồng thời, góp phần hạn chế việc tham gia dịch vụ ngân hàng phi chính thức (chẳng hạn như tín dụng đen); tự tin trong giao dịch cũng như theo dõi khoản tiền tích lũy của mình tại các tổ chức nhận tiền gửi.

Theo số liệu được Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) công bố tại Hội nghị triển khai Đề án phát triển CIC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, độ bao phủ thông tin tín dụng quốc gia đã đạt trên 48,6 triệu chủ thể thông tin (cả pháp nhân và thể nhân), vượt trên 60% người trưởng thành của Việt Nam. Chiều sâu thông tin tín dụng đã đạt điểm tối đa 8/8 theo các tiêu chí đánh giá của Nhóm Ngân hàng Thế giới từ năm 2020. Để đạt được thành công này, những năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, trong đó có Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, từng bước khẳng định vai trò trong việc triển khai các hoạt động phổ cập kiến thức, nâng cao nhận thức của người dân về lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói chung, Bảo hiểm tiền gửi nói riêng.

Là một cấu phần quan trọng trong hệ thống các cơ quan bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, thời gian qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn tích cực tuyên truyền chính sách Bảo hiểm tiền gửi giúp người dân biết và hiểu rõ về Bảo hiểm tiền gửi, các quyền lợi của mình liên quan tới hoạt động này, từ đó nâng cao niềm tin công chúng đối với chính sách bảo vệ người gửi tiền của Chính phủ cũng như hệ thống tổ chức tín dụng, ổn định an ninh chính trị và đời sống xã hội. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thường xuyên truyền thông rộng rãi về các vấn đề cơ bản liên quan đến quyền lợi người gửi tiền như: hạn mức Bảo hiểm tiền gửi, quỹ Bảo hiểm tiền gửi, quy trình chi trả…; đồng thời phổ biến các quy định mới về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng để tư vấn cho người gửi tiền. Thông qua đó, người dân không dễ bị xao động bởi những thông tin tiêu cực, thiếu minh bạch về hoạt động ngân hàng, tránh hành vi rút tiền hàng loạt, gây rối loạn thị trường.

Những năm qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn chủ động và tích cực đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền tới công chúng, lựa chọn phương pháp tương ứng với từng đối tượng công chúng mục tiêu. Các thông tin về chính sách bảo hiểm tiền gửi, tin tức về thị trường tài chính – ngân hàng luôn được truyền tải đến người dân một cách rõ ràng, kịp thời để họ có hiểu biết đúng đắn, kiên định, tin tưởng vào chính sách của Nhà nước và yên tâm gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng có độ lan tỏa cao như: báo/tạp chí có lượng độc giả lớn; kênh phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương; tọa đàm chính sách, phóng sự và tiểu phẩm… để tuyên truyền chính sách Bảo hiểm tiền gửi đến công chúng.

Cùng với đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng sử dụng các kênh truyền thông chính thức của mình để góp phần vào công cuộc chuyển tải thông tin đến người gửi tiền, tiêu biểu là website Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với hơn 1 triệu lượt truy cập mỗi năm, chuyên mục “Người gửi tiền nên biết” được thiết kế dành riêng cho người gửi tiền với nhiều tin/bài có giá trị thông tin thiết thực. Bản tin Bảo hiểm tiền gửi được xuất bản hàng quý được gửi tới tất cả các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, qua đó cung cấp thông tin tới những lãnh đạo và cán bộ giao dịch tại các đơn vị này, nhằm đảm bảo họ có kiến thức, hiểu biết về Bảo hiểm tiền gửi để tuyên truyền, giải thích cho người gửi tiền ở mức độ cơ bản nhất khi cần thiết. 

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thường xuyên tổ chức phổ biến chính sách Bảo hiểm tiền gửi cũng như những kiến thức tài chính cơ bản cho người dân khắp các tỉnh thành, đặc biệt là người gửi tiền tại khu vực nông thôn, miền núi - đối tượng ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ ngân hàng cũng như thông tin về loại hình dịch vụ này. Cụ thể, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện lồng ghép tuyên truyền trong các sự kiện Đại hội quỹ tín dụng nhân dân; trong hoạt động thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội tại địa phương như Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc…; hay kết hợp trong hoạt động kiểm tra chuyên sâu quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, phối hợp với hệ thống bưu điện Việt Nam đặt standy, poster với nội dung về Bảo hiểm tiền gửi tại các điểm giao dịch, bưu điện văn hóa xã, bưu điện quận, huyện. Trung bình hàng tháng, mỗi bưu cục tuyến huyện tiếp nhận khoảng 300-400 lượt người dân tới giao dịch. Với độ phủ rộng và vươn xa của hệ thống bưu điện, chính sách Bảo hiểm tiền gửi đã được truyền tải tới vùng sâu, vùng xa, những xã miền núi, biên giới.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện khảo sát đối với người gửi tiền tại các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi trên phạm vi toàn quốc dưới hình thức trực tuyến. Theo đó, đặc điểm về nhân khẩu học của nhóm người gửi tiền có hiểu biết cơ bản về chính sách Bảo hiểm tiền gửi cho thấy không có sự phân hóa rõ rệt giữa người gửi tiền ở khu vực nông thôn và khu vực thành thị (với tỷ lệ lần lượt là 43% và 55,9%). Sự phân bố đồng đều này là kết quả của việc đẩy mạnh triển khai tuyên truyền chính sách ở khu vực nông thôn, miền núi, thu hẹp khoảng nhận thức giữa thành thị và nông thôn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam những năm gần đây. 

Để tiếp tục thúc đẩy việc nâng cao hiểu biết tài chính cho người gửi tiền, trong thời gian tới, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần đẩy mạnh  truyền thông chính sách trên tất cả các mặt: quy mô tuyên truyền, chiều sâu thông tin, mở rộng mạng lưới thông tin tới các đối tượng công chúng. Đặc biệt, cần sự kết nối thông suốt với các bên có liên quan, tạo sự thấu hiểu, đồng tình, hỗ trợ trong các hoạt động truyền thông. Do đó, cần sớm sửa Luật Bảo hiểm tiền gửi, trong đó bổ sung trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia tuyên truyền của các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, bởi đây cũng là đối tượng thụ hưởng chính sách, đồng thời cũng là đầu mối trực tiếp giao dịch, tiếp xúc với người gửi tiền, có sự thuận lợi nhất định trong việc tuyên truyền chính sách Bảo hiểm tiền gửi cũng như phổ cập kiến thức tài chính đến người gửi tiền.