Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam gắn kết sứ mệnh cùng hành động

PV.

Bám sát định hướng, mục tiêu nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, trong 6 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã từng bước đổi mới, triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm hoạt động an toàn của các tổ chức tín dụng.

Bảo hiểm tiền gửi là công cụ hữu hiệu góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chung của ngành Ngân hàng.
Bảo hiểm tiền gửi là công cụ hữu hiệu góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chung của ngành Ngân hàng.

Triển khai hiệu quả nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi, điểm tựa vững chắc cho người gửi tiền

Tính đến hết 30/6/2022, BHTGVN đang bảo vệ cho tiền gửi của hơn 74 triệu người gửi tiền tại 1.283 tổ chức tham gia BHTG, gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), 1 ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô.

Tới thời điểm hiện tại, tổng số phí BHTG thu được là gần 5.000 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch năm 2022. Kết quả thu phí và đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi góp phần nâng tổng tài sản của BHTGVN đạt hơn 88 nghìn tỷ đồng; Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt trên 82 nghìn tỷ đồng, tạo tiềm lực vững chắc cho BHTGVN trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.

Tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đã thực hiện đầu tư đạt trên 86,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với thời điểm ngày 31/12/2021. Trong đó, tổng số tiền đầu tư thực tế trong 6 tháng đầu năm 2022 là trên 7 nghìn tỷ đồng, đạt 54,7% so với số tiền đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi năm 2022 được NHNN phê duyệt.

Những năm gần đây, mặc dù không phải chi trả tiền BHTG cho người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG, nhưng BHTGVN luôn chủ động hoàn thiện nghiệp vụ, phương án trả tiền BHTG, nghiên cứu rút ngắn thời hạn chi trả…để sẵn sàng bảo vệ người gửi tiền khi cần thiết.

Đến nay, BHTGVN không nhận được hồ sơ đề nghị cho vay đặc biệt của các tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, BHTGVN đã cử cán bộ tham gia các Ban kiểm soát đặc biệt, chủ động theo dõi sát sao quá trình thực hiện xử lý pháp nhân đối với các tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt. Xây dựng kế hoạch về mức vốn khả dụng cho vay đặc biệt năm 2022, đào tạo nghiệp vụ cho vay đặc biệt cho người lao động.

BHTGVN thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức tham gia BHTG; kiểm tra định kỳ đối với các tổ chức này để phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn, từ đó bảo vệ người gửi tiền cũng như cảnh báo đối với các tổ chức nhận tiền gửi từ sớm; đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kịp thời có biện pháp xử lý. Toàn hệ thống đã tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém, có vấn đề, kịp thời kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước xử lý các trường hợp vi phạm có thể gây rủi ro mất an toàn trong hệ thống ngân hàng.

Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN cũng đã hoàn thành thực hiện ký kết Quy chế phối hợp đối với 55/57 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có QTDND trên địa bàn hoạt động, đạt 96,5% chỉ tiêu đề ra. Hiện nay, BHTGVN đang tích cực đẩy mạnh phối hợp làm việc để sớm thống nhất nội dung và thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với 02 chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố còn lại.

Công tác kiểm tra cũng được chủ động từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực, kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo đó, 6 tháng đầu năm BHTGVN đã thực hiện kiểm tra định kỳ đối với 153/280 tổ chức tham gia BHTG, đạt gần 55% kế hoạch; kiểm tra đối với 21/53 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2022, đạt gần 40% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, hoạt động thông tin truyền thông được BHTGVN đẩy mạnh theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, mở rộng các kênh truyền thông với mục tiêu hướng truyền thông về sự đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng; triển khai có hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của người dân, đặc biệt là người gửi tiền tại QTDND.

Nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022

Trong các tháng còn lại của năm 2022, để bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch năm, BHTGVN xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

Về việc sửa đổi, bổ sung Luật BHTG, BHTGVN thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG năm 2022, cụ thể: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc NHNN trong việc rà soát, nghiên cứu và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG theo định hướng của NHNN; Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật BHTG, báo cáo Thống đốc và Ban lãnh đạo NHNN trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định để trình Chính phủ (dự kiến trình Chính phủ trước ngày 30/9/2022).

Đẩy mạnh ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN để BHTGVN có nhiều cơ hội nắm bắt thông tin, chia sẻ, học tập kinh nghiệm và tối đa hóa sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Đối với hoạt động nghiệp vụ, BHTGVN quyết tâm triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật như triển khai Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 đối với các tổ chức tham gia BHTG; kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN; chủ động chuẩn bị nguồn lực, tích cực tham gia vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ đạo của NHNN; đào tạo về nghiệp vụ ngân hàng, giám sát rủi ro góp phần cung cấp những kiến thức mang tính chuyên biệt về nghiệp vụ cho cán bộ BHTGVN; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền về bảo hiểm tiền gửi; xây dựng Chiến lược truyền thông của BHTGVN….

Đối với hoạt động nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, tiếp tục chủ động và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời tiếp tục xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với quyết tâm cao, toàn hệ thống BHTG đang nỗ lực hoàn thành kế hoạch hoạt động đề ra trong năm 2022; phấn đấu trở thành tổ chức BHTG hiệu quả, thực sự là công cụ hữu hiệu góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chung của ngành Ngân hàng.