Ngăn chặn hoạt động thanh toán cho cá độ quốc tế


Ngày 08/7/2010, trước tình hình một số đối tượng đã lợi dụng mạng lưới thanh toán trong nước để phục vụ cho hoạt động cá độ quốc tế, vi phạm pháp luật Việt Nam về nghiêm cấm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đặt cược bất hợp pháp và phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 5137/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (TCCUDVTT) nhằm xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc tế.

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCCUDVTT tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống rửa tiền theo Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền và Thông tư số 22/TT-NHNN ngày 17/11/2009 của Thống đốc NHNN về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với các món chuyển, nạp, rút tiền và giao dịch thẻ, đặc biệt là các giao dịch thẻ quốc tế; Phải tăng cường công tác nhận biết khách hàng, sàng lọc các giao dịch để phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, TCCUDVTT phải báo cáo kịp thời cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – NHNN.

Bên cạnh đó, các TCCUDVTT chủ động phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật để ngăn chặn và xử lý khi phát hiện các dấu hiệu phạm tội.

Đối với các tổ chức phát hành thẻ đã có hệ thống giám sát giao dịch thẻ: Tăng cường theo dõi và phân tích các giao dịch thẻ, báo cáo các giao dịch thẻ đáng ngờ có liên quan tới hoạt động các độ theo quy định về phòng, chống rửa tiền. Đối với các tổ chức chưa có hệ thống giám sát giao dịch thẻ, cần khẩn trương triển khai hệ thống này.

Đối với các tổ chức có phát hành thẻ quốc tế (bao gồm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng), tiến hành ngăn chặn các giao dịch thẻ có mã phân loại đại lý chấp nhận thẻ (MCC) của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, cá độ (Mã 7995…), các giao dịch chuyển tiền từ thẻ quốc tế sang các loại tiền điện tử phục vụ mục đích cờ bạc.

Các TCCUDVTT chủ động rà soát các giao dịch thanh toán, chuyển tiền đi và đến phát sinh từ các công ty hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, cá độ quốc tế; Các công ty cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các công ty hoạt động cá độ quốc tế. Báo cáo NHNN danh sách các tổ chức trên trước ngày 15/7/2010.