Ngân hàng đã miễn giảm lãi hơn 18 nghìn tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp

Theo Hà Phương/enternews.vn

Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu các tooe chức tín dụng (TCTD) cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ... hỗ trợ doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ông Đào Minh Tú  - Phó Thống đốc NHNN, cho biết NHNN đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN và bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc TCTD, chi nhánh NHNN cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 (hiệu lực từ 17/5/2021).

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo hướng: Điều chỉnh kéo dài về thời gian khoản nợ phát sinh so với Thông tư 01; Sửa đổi theo hướng quy định rõ hơn so với Thông tư 01 về thời gian phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi của khoản nợ và thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ tối đa; Bổ sung mới quy định về thời gian TCTD thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm phí cho khách hàng (thực hiện đến ngày 31/12/2021)… Đồng thời quy định về trích lập dự phòng nhằm củng cố nguồn dự phòng để xử lý rủi ro, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.

Như vậy, tính đến ngày 14/06/2021, các TCTD đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 241.443 khách hàng với dư nợ 326.299 tỷ đồng; Miễn, giảm, hạ lãi suất cho 679.877 khách hàng với dư nợ 1.053.808 tỷ đồng. Lũy kế số tiền lãi miễn, giảm cho khách hàng từ 23/01/2020 đến 14/6/2021 là 18.279 tỷ đồng.

Đặc biệt để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất các TCTD đã cho vay mới lãi suất thấp hơn so với trước dịch với doanh số lũy kế từ 23/01/2020 đến nay đạt  3.700.754 tỷ đồng cho 506.151 khách hàng. Ngoài ra Ngân hàng CSXH  đã thực hiện gia hạn nợ cho 178.952 khách hàng với dư nợ 4.472 tỷ đồng, cho vay mới đối với  3.116.431 khách hàng với số tiền 113.710 tỷ đồng. 

Theo ông Tú, NHNN cũng yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiết giảm tối đa các loại chi phí nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, căn cứ năng lực tài chính để thực hiện giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, cho vay mới đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đưa ra các giải pháp, sản phẩm tín dụng của TCTD hỗ trợ riêng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi các đợt dịch, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, có 19 TCTD đã công bố công khai về các chương trình, sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện cho khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh

Hiện nay, nhóm 04 Ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước tiếp tục tiên phong trong triển khai các giải pháp hỗ trợ của ngành ngân hàng: Vietcombank giảm 1%/năm lãi suất cho vay đối với VND và 0,5%/năm đối với ngoại tệ cho toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của doanh nghiệp và người dân tại Bắc Giang và Bắc Ninh.

Agribank hỗ trợ cho các chi nhánh mức lãi suất tối đa 2,5% để giảm lãi suất cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch (quy mô hỗ trợ áp dụng cho dư nợ khoảng 100.000 tỷ đồng).

BIDV triển khai các gói tín dụng với quy mô 150.000 tỷ, lãi suất giảm 1%-1,5% so với kỳ trước. Hay Vietinbank giao quyền chủ động cho các Chi nhánh được giảm đến 2% lãi suất cho vay, dự kiến mức hỗ trợ lãi, phí năm 2021, tiếp tục duy trì tối thiểu bằng mức đã thực hiện năm 2020 khoảng 5.000 tỷ đồng...