Ngân hàng phải trích lập dự phòng tối thiểu 50% trong năm 2023 và 100% trong năm 2024

Tuấn Thủy

Bà Hà Thu Giang – Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) chia sẻ những vấn đề liên quan đến việc ban hành Thông tư số 02/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Phóng viên: Xin bà cho biết, những đối tượng nào sẽ được áp dụng theo Thông tư số 02/TT-NHNN?

Bà Hà Thu Giang: Theo quy định tại Thông tư số 02/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đối tượng được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là những khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất – kinh doanh và gặp khó khăn trong việc trả nợ các khoản vay phục vụ đời sống, tiêu dùng.

Đồng thời, Thông tư cũng giao quyền tự chủ cho các tổ chức tín dụng trong việc xem xét đánh giá, mức độ khó khăn của khách hàng thông qua một số nội dung như: doanh thu, thu nhập sụt giảm.

Bà Hà Thu Giang – Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: NHNN
Bà Hà Thu Giang – Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: NHNN

Phóng viên: Mục tiêu của việc ban hành Thông tư là như thế nào, thưa bà?

Bà Hà Thu Giang: Mục tiêu hướng đến của Thông tư này nhằm tạo điều kiện kéo dài thời gian vay và trả nợ ngân hàng, giảm áp lực trả nợ cho khách hàng, đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận các nguồn vốn để phục vụ sản xuất – kinh doanh, tiêu dùng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thông tư sẽ được triển khai từ ngày 24/4/2023 đến cho đến hết ngày 30/6/2024.

Phóng viên: Khi áp dụng Thông tư này, các tổ chức tín dụng sẽ phải làm gì để có thể giảm thiểu các rủi ro nợ xấu tiềm ẩn?

Bà Hà Thu Giang: Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ là để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Tuy nhiên, về góc độ của tổ chức tín dụng thì các tổ chức tín dụng vẫn phải đánh giá, phân loại cũng như trích lập dự phòng theo nhóm nợ thực tế của khách hàng.

Theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng phải trích lập dự phòng tối thiểu 50% trong năm 2023 và 100% trong năm 2024.

Ngoài ra, trong quy định của Thông tư cũng đã quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc xây dựng và ban hành quy định nội bộ để hướng dẫn thống nhất triển khai trong toàn hệ thống, cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện chính sách.

Phóng viên: Xin cảm ơn bà!