VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
 Các hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 Các hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Theo quy định mới tại Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021,quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, sẽ có một số hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

6 trường hợp công ty thông tin tín dụng bị thu hồi giấy chứng nhận

Sửa đổi điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng

Đề xuất mới về hoạt động thông tin tín dụng

Tư vấn xử lý khi có sai sót về thông tin tín dụng

Cụ thể, theo Điều 6, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 15/8/2021, sẽ có một số hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng như: Thu thập, cung cấp trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước; Cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan; Trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng sai đối tượng, sai mục đích, bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, hành vi như: Lợi dụng hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Cản trở hoạt động thu thập và sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng bị pháp luật cấm theo quy định mới.

Theo Nghị định số 58/2021/NĐ-CP, hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là việc công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sử dụng trên cơ sở các hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng theo quy định tại Nghị định này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM