Đề xuất mới về hoạt động thông tin tín dụng

Theo Chinhphu.vn

Ngân hàng Nhà nước đang đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng (TTTD).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định 10 nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản là bảo vệ lợi ích của khách hàng.

Cụ thể, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 10 có quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và hạn chế cung cấp TTTD. Như vậy, tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh hơn cho Công ty TTTD, Tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với khách hàng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Nghị định thay thế Nghị định 10 quy định chặt hơn về điều kiện của đội ngũ quản lý, nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức trong quá trình thực hiện quản lý hoạt động tại Công ty TTTD.

Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 10 theo định hướng: Thứ nhất, bảo đảm việc giữ bí mật, lưu trữ thông tin khách hàng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng; thứ hai, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, sử dụng TTTD của khách hàng phục vụ cho hoạt động của các tổ chức, cá nhân; thứ ba, bảo đảm tính cạnh tranh trên thị trường hoạt động TTTD Việt Nam, đồng thời, nhằm bảo đảm Công ty TTTD hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững.

NHNN cũng đề xuất các giải pháp đối với chính sách về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TTTD.

Vấn đề bất cập là: Quy định “Có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng” (khoản 2 Điều 7), do Nghị định 10 ban hành năm 2010, đến nay vốn điều lệ 30 tỷ đồng không còn phù hợp, không đủ để trang trải các chi phí về cơ sở hạ tầng, chi phí hoạt động kinh doanh, ... cho những năm đầu mới thành lập.

Do vậy, dự thảo đề xuất: Nâng mức vốn điều lệ tối thiểu là 60 tỷ đồng.

Về quy định “Có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại (NHTM) cam kết cung cấp TTTD và các ngân hàng này không có cam kết tương tự với công ty TTTD khác” (khoản 5 Điều 7): Ngân hàng Nhà nước cho biết, trải qua quá trình tái cơ cấu hệ thống NHTM, hiện số NHTM đã giảm xuống chỉ còn 42 (28 NHTMCP, 7 NHTM nhà nước, 2 ngân hàng liên doanh và 8 ngân hàng 100% vốn nước ngoài) và đã có 22 NHTM cam kết cung cấp thông tin tín dụng. Dư địa để nhà đầu tư thành lập Công ty TTTD khác rất hạn chế. Do đó, việc nới lỏng điều kiện nêu trên sẽ tạo cơ hội cho các nhà đầu tư thành lập Công ty TTTD khi có nhu cầu và có khả năng, tránh hiện tượng độc quyền, tạo cơ chế bình đẳng, thuận tiện trong hoạt động kinh doanh TTTD nhưng vẫn đảm bảo nguồn dữ liệu cần thiết, đảm bảo chất lượng TTTD.

Từ những lý do trên, NHNN đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện theo hướng: Nới lỏng hơn quy định “Có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại (NHTM) cam kết cung cấp TTTD và các ngân hàng này không có cam kết tương tự với công ty TTTD khác”. Quy định này nhằm bảo đảm các công ty TTTD có đủ nguồn thông tin để thực hiện đầy đủ, chính xác chức năng, nhiệm vụ của mình và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, tránh việc chia sẻ thông tin cho quá nhiều đối tượng, ảnh hưởng đến vấn đề bảo mật.

Mời bạn đọc xem toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định và góp ý tại đây.