VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kéo dài thời gian miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán đến hết ngày 30/6/2021

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kéo dài thời gian miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán đến hết ngày 30/6/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Văn bản số 9499/NHNN-TT về việc tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán. Thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Giảm loạt lãi suất cho vay mua, thuê, xây dựng nhà ở xã hội

Lãi suất huy động "bình yên" cuối năm

Tăng trưởng tín dụng chuyển từ lượng sang chất

Giảm phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng từ ngày 01/4

NHNN cho biết, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tác động đến người dân và doanh nghiệp. Để tiếp tục chính sách hỗ trợ, phục hồi kinh tế, NHNN đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN nhằm kéo dài thời gian giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Để thực hiện tốt chính sách trên, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục áp dụng chính sách giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng số tiền giảm phí mà NHNN đã điều chỉnh giảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NHNN đã thực hiện. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát lại biểu phí dịch vụ thanh toán của tổ chức mình (loại phí, mức phí); xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về việc áp dụng miễn, giảm phí và thông tin công khai, rộng rãi tới khách hàng về phạm vi, hình thức, thời gian áp dụng...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM