VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước huy động thành công 7.450 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Từ đầu năm 2020 tới nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 67.693 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Kho bạc Nhà nước huy động thành công 7.450 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động thành công 7.450 tỷ đồng trái phiếu chính phóa. Đáng chú ý, về lãi suất, chỉ duy nhất kỳ hạn 5 năm giảm, còn lại 10 và 15 năm nhích tăng nhẹ.

74.107 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thông qua hình thức đấu thầu

Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ 5 tháng đầu năm 2020

Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm giảm khá mạnh

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Theo số liệu từ HNX, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành có tổng khối lượng phát hành 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 và 15 năm (mỗi kỳ hạn 2.000 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 7.450 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,92%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/6/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu 5 năm huy động được thêm 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,01%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/6/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu 10 năm huy động được thêm 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.950 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,15%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/6/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu 15 năm huy động được thêm 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 30 năm không có lãi suất trúng thầu, nên không có khối lượng trúng thầu.

Như vậy, từ đầu năm 2020 tới nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 67.693 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM