VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp khởi nghiệp

Trong đợt giảm lãi suất lần này, do có sự tham gia của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Nguồn: Internet.

Nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp khởi nghiệp

Từ tháng 8, nhiều doanh nghiệp và cá nhân nằm trong diện ưu tiên sẽ được giảm lãi suất cho vay.

Bảng lãi suất cho vay mua nhà tháng 8/2019 của 18 ngân hàng

Thấy gì từ lãi suất trái phiếu các ngân hàng?

Ngân hàng giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp từ 1/8

Lãi suất huy động khó giảm và sẽ phân hóa mạnh

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 và định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tiếp sau đợt giảm lãi suất lần đầu vào tháng 1/2019, Vietcombank và một số ngân hàng quyết định tiếp tục giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân.

Cụ thể, Vietcombank áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam ở mức tối đa là 5,5%/năm, giảm 1,0%/năm so với mức quy định của NHNN, áp dụng cho tất cả các khoản cho vay hiện hữu và các khoản cho vay mới thuộc các lĩnh vực sau:

i) Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

ii) Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại;

iii) Phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa;

iv) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

v) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao;

vi) Lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

vii) Cho vay doanh nghiệp khởi nghiệp.

Doanh nghiệp khởi nghiệp, công nghệ cao và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được ưu tiên lãi suất cho vay từ ngày 1/8/2019

Chính sách ưu đãi lãi suất nêu trên được áp dụng từ ngày 1/8/2019 đến hết ngày 31/12/2019. Việc giảm lãi suất lần này được triển khai trên phạm vi rộng với dư nợ cho vay tương đương 38% dư nợ cho vay ngắn hạn hiện hành và chiếm tới ~20% tổng dư nợ cho vay nội tệ hiện hữu của Ngân hàng.

Để có thể từng bước giảm lãi suất, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển nền kinh tế, thời gian vừa qua, Vietcombank đã liên tục triển khai đồng bộ các giải pháp về tiết giảm chi phí hoạt động, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đa dạng hóa kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro.

Đại diện ngân hàng Vietinbank cũng cho biết, từ 1/8/2019, ngân hàng giảm lãi suất cho vay VNĐ ngắn hạn đối với các nhu cầu vốn của khách hàng tốt phục vụ lĩnh vực nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, theo chuỗi liên kết; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cũng từ 1/8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã giảm trần lãi suất cho vay xuống 5,5%/năm, giảm 0,5%/năm so với thời điểm 31/7/2019 và thấp hơn 1,0%/năm so với trần quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Được biết, không chỉ Vietinbank và BIDV, các các ngân hàng thương mại khác cũng lần lượt điều chỉnh giảm lãi suất cho vay cho nhiều đối tượng doanh nghiệp từ 1/8/2019.

Được biết, đây là lần giảm lãi suất cho vay VND lần thứ hai trong năm nay. Trước đó, hồi đầu năm chỉ có 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã thực hiện giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay VND với doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên.

Trong đợt giảm lãi suất lần này, do có sự tham gia của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân nên giá trị và hiệu ứng sẽ mở rộng hơn hồi đầu năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM