VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng trưởng trên 5%

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng trưởng trên 5%.

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng trưởng trên 5%

Từ đầu năm đến nay, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên toàn địa bàn tỉnh Hậu Giang là 17.948 tỷ đồng, tăng trưởng 5,37% so với cuối năm 2021. Hiện tại, vốn huy động đáp ứng được 55,83% cho hoạt động tín dụng. Ước thực hiện đến cuối tháng 5, tổng vốn huy động trên toàn địa bàn đạt 18.119 tỷ đồng, tăng trưởng 6,38% so với cuối năm 2021.

Cuối quý II/2022, nhà băng nào sẽ được cấp “quota” tín dụng cao nhất?

Diễn biến thị trường bất động sản ra sao sau chính sách "siết van” tín dụng?

Siết hay không siết tín dụng bất động sản?

"Khóa" tín dụng bất động sản đột ngột, khó thúc đẩy phục hồi kinh tế

Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh Hậu Giang là 32.147 tỷ đồng, tăng trưởng 8,75% so với cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn là 16.685 tỷ đồng, chiếm 51,90% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung, dài hạn là 15.462 tỷ đồng, chiếm 48,10% tổng dư nợ.

Ước thực hiện đến cuối tháng 5, dư nợ đạt 32.262 tỷ đồng, tăng trưởng 0,36% so với cuối tháng 4, tương ứng tăng trưởng 9,14% so với cuối năm 2021.

Thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thường xuyên đánh giá về tình hình tín dụng theo ngành, lĩnh vực để điều chỉnh kế hoạch tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, diễn biến tình hình thực tế. Mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng.

Tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời, đã kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Ước thực hiện đến cuối tháng 5, nợ xấu toàn địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn được kiểm soát ở mức an toàn theo mục tiêu đề ra, thấp hơn 3%/tổng dư nợ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM