VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Ưu tiên thực hiện giao dịch và miễn phí chuyển tiền giải ngân khi trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất

Ưu tiên thực hiện giao dịch và miễn phí chuyển tiền giải ngân khi trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất

Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 5840/NHNN-TT gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc miễn phí chuyển tiền giải ngân cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết giảm lãi suất

Tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành và những vấn đề đặt ra với Việt Nam

Mỹ đóng băng toàn bộ tài sản của Ngân hàng trung ương Afghanistan

Sẽ công khai kết quả giảm lãi suất của từng ngân hàng mỗi tháng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ưu tiên thực hiện giao dịch và miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản tiền gửi của Ngân hàng Chính sách xã hội khi thực hiện chuyển tiền cho vay người sử dụng lao động để trả tiền lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc khó khăn, tổ chức tín dụng kịp thời phản ánh về Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước để kịp thời tổng hợp, xử lý.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM