VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
VietinBank đạt lợi nhuận khủng gần 11,5 nghìn tỷ đồng năm 2019

Năm 2019, lợi nhuận riêng lẻ của VietinBank đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng. Nguồn: internet

VietinBank đạt lợi nhuận khủng gần 11,5 nghìn tỷ đồng năm 2019

Năm 2019, lợi nhuận riêng lẻ của VietinBank đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018.

44 khách hàng trúng thưởng khi mua trái phiếu của VietinBank

Hoàn đến 1,6 triệu đồng cho chủ thẻ VietinBank E-Partner Napas

Thẻ ghi nợ Nội địa E-Partner của VietinBank được tôn vinh

VietinBank nhận được 2 giải thưởng quốc tế về quản lý và triển khai dữ liệu

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ngày 7/1/2019, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ cho biết, năm 2019, VietinBank tiếp tục bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, triển khai quyết liệt và có kết quả các giải pháp trong phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020.

VietinBank đã đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ dựa vào quy mô là chính sang cải thiện chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý; thay đổi mạnh mẽ phương thức kinh doanh từ cung ứng đơn lẻ sản phẩm dịch vụ sang phát triển và ứng dụng giải pháp ngân hàng tài chính tổng thể cho khách hàng/ nhóm khách hàng, phát triển mạnh theo chuỗi liên kết...

Nhờ đó, kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank trong năm 2019 đã hoàn thành vượt các mục tiêu đề ra. Tăng trưởng tín dụng 7,2% so với cuối năm 2018; các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt ở mức cao, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018, tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 128%, tăng mạnh so với tỷ lệ 93% của năm 2018. Lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018.

Hoạt động quản trị tài chính được Ngân hàng nâng cao, phân bổ nguồn lực tài chính bài bản và hiệu quả, từ công tác lập kế hoạch, phân bổ, đánh giá, đôn đốc, giám sát thực hiện. Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động (CIR) được kiểm soát ở mức 37%, thấp hơn nhiều so với năm 2018. VietinBank không ngừng nâng cao chất lượng quản trị rủi ro và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Bước sang năm 2020, VietinBank sẽ tiếp tục tổ chức triển khai nhiệm vụ tốt hơn về các vấn đề quản trị điều hành; vấn đề kiểm soát các hoạt động của hệ thống, phát huy hơn nữa vai trò của ngân hàng thương mại Nhà nước trong đó có việc phân bổ quỹ tín dụng, chính sách về tín dụng và cơ cấu tín dụng; chú trọng phát triển tốt những lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN Việt Nam; quản lý chất lượng, tăng cường thu hồi nợ xấu.

Ngân hàng cũng tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, tăng vốn điều lệ, thực hiện các nội dung mục tiêu về tài chính cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu. Tiếp tục phát huy tốt vai trò của ngân hàng trong sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước cũng như là đóng góp vào sự phát triển chung toàn hệ thống ngân hàng...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM