Ngân sách hỗ trợ hơn 286 tỷ đồng tiền ăn, ở cho học sinh cấp III

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa đồng ý bổ sung 286,97 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương (NSTW) cho ngân sách 37 địa phương, nhằm hỗ trợ học sinh trung học phổ thông, học kỳ II năm học 2013- 2014.

Học sinh cấp III vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền ăn và nhà ở theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2013. Nguồn: Internet
Học sinh cấp III vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền ăn và nhà ở theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2013. Nguồn: Internet

Công văn số 4489 của Bộ Tài chính cho biết, những địa phương được hỗ trợ thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tổng số học sinh được hỗ trợ tiền ăn là 104.551 người, tổng số học sinh được hỗ trợ nhà ở là 85.807 người.

Những địa phương có số lượng học sinh cần được hỗ trợ, tương ứng với số kinh phí được hỗ trợ nhiều nhất là: Quảng Bình hơn 28 tỷ đồng, Sơn La hơn 24 tỷ đồng, Thanh Hóa hơn 22 tỷ đồng, Nghệ An hơn 20 tỷ đồng...

Trong số 37 tỉnh được hỗ trợ, có tới 35 tỉnh được NSTW hỗ trợ 100% kinh phí, số tỉnh còn lại được hỗ trợ 50% kinh phí.

Các địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả hỗ trợ thực hiện, đồng thời báo cáo số lượng học sinh, kinh phí thực hiện gửi về Bộ Tài chính trước ngày 1/9/2014./.