Ngành Hải quan cung cấp 215 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

PV.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215 trong tổng số 237 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4, tương đương 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215/237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215/237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong quý III/2021, toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo quản lý, vận hành hệ thống CNTT ngành Hải quan hoạt động ổn định, thông suốt, Tổng cục Hải quan đã xây dựng phương án làm việc đảm bảo Quản lý vận hành hệ thống CNTT an toàn, thông suốt 24/7 gắn với việc đáp ứng yêu cầu phòng chống, dịch.

Đồng thời, từ ngày 01/7/2021, Tổng cục Hải quan cũng đã hoàn thành triển khai, cung cấp DVCTT mức độ 4 đối với 22 thủ tục hành chính mới; Đang chuẩn bị tích hợp 26 DVCTT lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia như kế hoạch, dự kiến thời gian hoàn thành trong quý IV/2021.

Như vậy, đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215/237 DVCTT mức độ 3, 4, tương đương 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện. Trong đó, có 209 thủ tục hành chính được cung cấp DVCTT ở mức độ 4, đạt tỷ lệ 88%.

Trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra căng thẳng, việc thực hiện thủ tục hành chính qua DVCTT góp phần quan trọng để đảm bảo thông quan hàng hóa thông suốt, gắn với phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.