Tổng cục Hải quan cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản thông báo cung cấp bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho 22 thủ tục hàng chính trên Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Như vậy, với việc bổ sung này, đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2021, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a sẽ cung cấp thêm 22 thủ tục hành chính ở mức độ 4. Đây là những thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung trong thời gian vừa qua. 

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho người làm thủ tục được biết để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến cho 22 thủ tục này. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện tiếp nhận, phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ trên Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 22 thủ tục hành chính trên theo đúng quy định. 

Như vậy, với việc bổ sung cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho 22 thủ tục hành chính này, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, chiếm 88% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan hải quan thực hiện trên các hệ thống công nghệ thông tin gồm: Hệ thống Thông quan tự động VNACCS/VCIS; Cổng thông tin một cửa quốc gia; Cổng thanh toán điện tử, Hệ thống HQ36a… Tính từ ngày 01/01-15/6/2021, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 được tiếp nhận giải quyết thông qua các hệ thông trên là gần 7 triệu hồ sơ. 

Cùng với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên các hệ thống thông tin của Ngành, Tổng cục Hải quan cũng tích cực chuẩn bị để kết nối với hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong năm 2020, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành tích hợp và cung cấp 72 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Từ nay đến hết năm 2021, sẽ có thêm 26 dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Với các dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, ngoài các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan, doanh nghiệp có thêm một kênh để có thể thực hiện thủ tục hải quan trên nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến này đều sẽ được hệ thống tự động đồng bộ về mặt trạng thái (đã tiếp nhận/đang xử lý/chờ phê duyệt…) và thực hiện trả kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Có thể nói, việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan đã đáp ứng tốt yêu cầu triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo thuận lợi thương mại.

Trong giai đoạn hiện nay, cung cấp dịch vụ công trực tuyến không chỉ đơn thuần mang lại những lợi ích về thời gian, chi phí, công khai, minh bạch mà còn là hành động thiết thực góp phần chung tay cùng cả nước chặn đứng dịch bệnh.