Ngành Hải quan luôn tạo thuận lợi thông quan nhanh chóng đối với mặt hàng xăng dầu

Nguyễn Trung

Xác định xăng dầu là 1 mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất và tiêu dùng, thời gian qua, cơ quan hải quan luôn tạo điều kiện làm thủ tục nhập khẩu và thông quan nhanh chóng, thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật đối với mặt hàng này.

Sản lượng nhập khẩu các loại xăng dầu vào Việt Nam từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/9/2022 là hơn 6,525 triệu tấn.
Sản lượng nhập khẩu các loại xăng dầu vào Việt Nam từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/9/2022 là hơn 6,525 triệu tấn.

Nhiều chính sách thuế ưu đãi đối với xăng dầu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua, cơ quan này đã chủ động, kịp thời tham mưu, trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách thuế ưu đãi hỗ trợ đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu. Cụ thể :

Về thuế nhập khẩu: Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 8/8/2022 để sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu (NK) ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu (NK) ưu đãi từ mức thuế suất 20% xuống mức thuế suất 10%. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 8/8/2022.

Thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt mặt hàng xăng thuộc nhóm 2710.12 theo Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt (FTA) là 8%; 8,8% và 20%; mặt hàng dầu thuộc nhóm 2710.19 là 0%; 5%; 7%; 8% và 20%.

Về thuế giá trị gia tăng: Căn cứ Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2008 quy định hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài) là đối tượng chịu thuế GTGT với 3 mức thuế suất. Trong đó, quy định áp dụng mức thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; mức thuế suất 5% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như nước sạch, sản phẩm nông nghiệp và mức thuế suất 10% đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế còn lại. Mặt hàng xăng dầu đang chịu mức thuế GTGT 10% tương tự như nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ khác.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt: Theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) thì chỉ thu thuế TTĐB đối với xăng, không thu thuế TTĐB đối với dầu các loại. Căn cứ Biểu thuế TTĐB tại Điều 7 Luật Thuế TTĐB năm 2008 sửa đổi năm 2014, mức thuế suất thuế TTĐB đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Về thuế bảo vệ môi trường: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay, xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2022. Cụ thể, giảm 50% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 (từ 3.000 đồng/lít xuống còn 1.500 đồng/lít) theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021.

Giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn và giảm 70% mức thuế BVMT đối với dầu hỏa từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022.

Giảm mức thuế BVMT đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế quy định tại Luật Thuế BVMT 57/2010/QH12 đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15ngày 06/7/2022, hiệu lực từ ngày 11/7/2022, cụ thể:

Xăng: Giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít.

Nhiên liệu bay: Giảm từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít.

Dầu diesel: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít.

Dầu mazut, dầu nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít.

Mỡ nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg.

Dầu hỏa: Giữ mức 300 đồng/lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế.

Ngoài các chính sách thuế trên, ngày 30/9/2022, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 224/TTr-BTC trình Chính phủ về Dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm mức thuế TTĐB đối với xăng và thuế GTGT đối với xăng dầu, cụ thể: “Giảm tối đa thuế suất thuế TTĐB đối với xăng (bao gồm cả xăng E5, E10) và giảm tối đa 50% mức thuế GTGT đối với xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức giảm cụ thể thuế TTĐB đối với xăng và thuế GTGT đối với xăng dầu, cũng như thời gian áp dụng giảm thuế cụ thể trong trường hợp giá xăng, dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cao hoặc vẫn ở mức cao, tác động đến chỉ số lạm phát, kinh tế vĩ mô, sinh kế, đời sống người dân và tăng trưởng kinh tế”.

Thủ tục thông quan nhanh chóng, thuận lợi

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, thủ tục nhập khẩu và thông quan đối với mặt hàng xăng dầu - mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất và tiêu dùng luôn được cơ quan Hải quan thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật.

Để tiếp tục tạo thuận lợi và rút ngắn hơn nữa thời gian thông quan, kịp thời đưa hàng hóa vào lưu thông trên thị trường, Tổng cục Hải quan đã có Văn bản số 3642/TCHQ-GSQL ngày 31/8/2022 chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thông quan nhanh chóng đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu.

Đồng thời, bố trí cán bộ, công chức trực giải quyết thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và xử lý vướng mắc đối với xăng dầu nhập khẩu kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính đảm bảo thông quan 24/7. Chủ động nắm sát tình hình thực tế, giải quyết các vướng mắc phát sinh, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Ngày 15/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, có hiệu lực từ ngày 10/8/2020.

Theo đó, tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu thì thương nhân kinh doanh xăng dầu có 2 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, để hoàn thiện điều kiện theo quy định như lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan hải quan. Tức là thời gian thực hiện sẽ tính từ ngày 10/8/2022. Quy định này giúp cho cho cơ quan quản lý nắm được chính xác, kịp thời số lượng xăng dầu nhập khẩu, đồng thời thu đúng số thuế để nộp, nâng cao hiệu quả quản trị của doanh nghiệp.

Triển khai Nghị định số 67/2020/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có nhiều văn bản để đôn đốc doanh nghiệp và Hải quan đảm bảo thực hiện đúng nội dung, thời hạn quy định của pháp luật. Vì có thời gian 2 năm để chuẩn bị trước khi Nghị định số 67/2020/NĐ-CP có hiệu lực đối với quy định về tiêu chuẩn bồn bể, nên trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan cũng chưa nhận được phản ánh vướng mắc từ phía các doanh nghiệp khi triển khai Nghị định này.

Theo thống kê, hiện nay có 46 trên tổng số 52 kho xăng dầu đầu mối (chiếm gần 88,5%) đáp ứng quy định tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ về việc lắp đặt và kết nối thiết bị đo mức bồn bể tự động với cơ quan hải quan; 6 kho (chiếm 11,5%) chưa đáp ứng quy định.

Mặt khác, theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, sản lượng sản xuất xăng dầu trong nước đáp ứng 70% lượng xăng dầu tiêu thụ tại Việt Nam, số còn lại (30%) từ nguồn nhập khẩu.

Theo đó, việc cơ quan hải quan tạm dừng thực hiện thủ tục hải quan tại các kho chưa có thiết bị đo bồn bể tự động, chưa kết nối với cơ quan hải quan, không ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối.

Theo Tổng cục Hải quan, sản lượng nhập khẩu các loại xăng dầu vào Việt Nam từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/9/2022 là hơn 6,525 triệu tấn với trị giá hơn 6,833 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2021.