Ngành Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền về Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

PV.

Thời gian qua, ngành Tài chính đã yêu cầu đẩy mạnh tuyên tuyền về Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường được tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 hàng năm.
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường được tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 hàng năm.

Theo đó, thực hiện Công văn số 2911/BNN-TCTL ngày 28/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020, ngày 19/5/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn số 579/KHTC-QT về hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

Cụ thể, để thống nhất công tác triển khai trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ đẩy mạnh chỉ đạo và tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến và phát động, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 với chủ đề “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh”.

Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, của cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đặc biệt, các đơn vị báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử các đơn vị, hệ thống và của Bộ Tài chính tăng số lượng các tin, bài đăng trên báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trong đó, tập trung tuyên truyền về việc đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quạn trọng và phải được ưu tiên hàng đầu; các hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại các đơn vị, hệ thống để nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường được Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 hàng năm. Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức phát động điểm; ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, dọn dẹp công trình vệ sinh tại hộ gia đình, trường học và địa bàn công cộng; tổ chức thi đua giữa các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng công trình cấp nước và vệ sinh có hiệu quả, bền vững; huy động toàn dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống nông thôn mới”...

Tính đến hết năm 2019, cả nước có khoảng 88,5% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 90,5% hộ gia đình có nhà tiêu. Tuy nhiên, nhiều công trình cấp nước đến nay đã xuống cấp, hư hỏng; công tác quản lý, khai thác các công trình cấp nước và vệ sinh còn hạn chế; ý thức và hành vi trong việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước của người dân còn chưa cao...