Ngành Tài chính quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư

Trần Huyền

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 506-CV/BCSĐ ngày 22/12/2021 gửi Đảng ủy Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính yêu cầu quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 trong toàn Ngành.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Để quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư trong toàn ngành Tài chính, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Bộ Tài chính phổ biến, quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng cùng cấp để phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các đơn vị tham mưu kịp thời cho Bộ Tài chính để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị.

Văn phòng Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban cán sự đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Cán sự Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW.

Trước đó, ngày 8/12/2021, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. Tại Chỉ thị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2022 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Bí thư yêu cầu tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong cả nước và tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình phụ trách nhằm bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, miền núi, vùng dân tộc thiểu số; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. Đặc biệt, chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, trẻ em có cha mẹ mất do dịch COVID-19..., bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, khu cách ly, điều trị tập trung, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được làm.