Ngành Thuế Bình Dương học tập tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh

PV.

(Tài chính) Sáng ngày 20/5/2013, tại Văn phòng Cục thuế, Đảng ủy Cục thuế đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với gần 150 cán bộ đảng viên, công chức thuộc Văn phòng Cục thuế tham dự.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh về triển khai “ Học tập và làm theo tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013. Tại hội nghị thông qua tư liệu đĩa DVD của Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy cung cấp bài nói chuyện của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên viên cao cấp Hội đồng lý luận Trung ương trình bày, với nhiều nội dung nói về những phẩm chất tốt đẹp, những tấm gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với một tầm hiểu biết rộng và có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu về lý luận, đặc biệt, với tình yêu thương đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã đem đến cho cán bộ đảng viên, công chức thuế những câu chuyện thật sự thuyết phục, xúc động và thu hút, đã giúp cho cán bộ đảng viên, công chức hiểu sâu hơn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua buổi học tập này, Cấp  ủy các Chi bộ sẽ hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thảo luận, xây dựng kế hoạch, bổ sung nội dung “ làm theo Bác” của từng cá nhân vào ban đăng ký thi đua năm 2013 theo 3 nội dung trong tâm là : phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.

Từng cá nhân phải theo chủ đề căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ; phù hợp với trình độ, khả năng, nhận thức của bản thân đăng ký thi đua được báo cáo trước tập thể ( tổ Đảng - đối với đảng viên, Chi đoàn - đối với quần chúng chưa đảng viên, Tổ công đoàn - đối với đoàn viên chưa là đảng viên ).

Kết quả thi đua được đáng giá trước kỳ sinh họat tổ Đảng, Chi đoàn, Tổ Công đoàn. Ban Thường vụ Đảng ủy nghiên cứu bổ sung nội dung quy chuẩn đạo đức và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp để đảng viên và cán bộ công chức thực hiện trong thời gian tới và phù hợp với tuyên ngôn ngành thuế “ Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính - Đổi mới”