Ngành Thuế đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế

Việt Dũng

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện các kế hoạch thành tra, kiểm tra nhằm giảm số tiền nợ thuế trên tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế nhằm động viên kịp thời nguồn lực cho NSNN.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 02 tháng đầu năm thu tiền nợ thuế ước đạt 4.300 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thuế, công tác quản lý nợ và cưỡng chế thuế là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, góp phần vào việc hoàn thành dự toán thu NSNN. Tuy nhiên, trong hai năm vừa qua, tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, giải thể, phá sản, ngừng sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ đọng thuế, số nợ thuế có xu hướng tăng lên.

Qua tiến hành nghiên cứu, đánh giá và thống kê về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế nhận thấy, trong 02 tháng đầu năm 2022, có 20.110 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1.668 doanh nghiệp (9,04%) so với cùng kỳ năm 2021; có 17.443 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, tăng 5.014 doanh nghiệp (40,34%) so với cùng kỳ; có 31.750 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 10.289 doanh nghiệp (47,94%) so với cùng kỳ; có 10.035 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh, tăng 176 doanh nghiệp (1,79%) so với cùng kỳ. Đến thời điểm 19/02/2022, toàn quốc có 852.081 doanh nghiệp đang kinh doanh, giảm 2.114 doanh nghiệp (0,25%) so với thời điểm ngày 31/12/2021.

Năm 2022, để đảm bảo nguồn thu trong giai đoạn khó khăn hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng nợ đọng thuế. Ngay từ đầu năm, toàn ngành Thuế đã tập trung triển khai nhiều biện pháp để xử lý tình trạng nợ đọng thuế, như: tổ chức tuyên truyền sâu rộng, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế nhằm nâng cao tính tuân thủ trong việc thực hiện các quy định nộp thuế.

Tính đến ngày 28/02/2022, tổng số tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý ước là 121.547 tỷ, tăng 2,9% so với thời điểm ngày 31/01/2022, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2022 là 10,3%. trong tháng 02/2022, cơ quan thuế các cấp đã tiến hành thu nợ thuế ước đạt 2.100 tỷ đồng. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022, thu tiền nợ thuế ước đạt 4.300 tỷ đồng, đạt 10,2% chỉ tiêu thu nợ năm 2022 (chỉ tiêu được giao khoảng 42.000 tỷ đổng). 

Vẫn nhiều khó khăn, thách thức

Dự báo trong các tháng tiếp theo trong năm 2022, công tác thu thuế còn nhiều khó khăn, toàn ngành Thuế tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho người nộp thuế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hiệu quả từ đó giảm nợ đọng thuế.

Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Trong đó, chú trọng phối hợp với các tổ chức tín dụng, chủ đầu tư, Ban quản lý thực hiện tốt công tác cưỡng chế thuế đối với người nộp thuế chưa có ý thức tự giác thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Phấn đấu thu đạt 100% nhóm nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày; xử lý và giải quyết dứt điểm nợ chờ xử lý còn tồn đọng ngay trong năm.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến của Tổng cục Thuế tổ chức mới đây, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị các cơ quan thuế phát huy kết quả đạt được trong 2 tháng đầu năm 2022 tiếp tục tổ chức triển khai công tác thu ngân sách theo đúng kế hoạch. Đồng thời, ngànhThuế phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát lại toàn bộ các nguồn thu trên địa bàn để đăng ký mức phấn đấu tăng thu năm 2022 so với số dự toán đã được Chính phủ, HĐND, UBND giao, đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-CP.

Trong đó, tập trung thực hiện các kế hoạch thành tra, kiểm tra nhằm giảm số tiền nợ thuế trên tổng số thu NSNN năm 2022, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản thi hành, động viên kịp thời nguồn lực cho NSNN.