Ngành Thuế thu nợ thuế đạt 76,7% chỉ tiêu được giao

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

2 đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 với diễn biến phức tạp đã khiến tổng số nợ của ngành Thuế hết tháng 10 tăng so với đầu năm.

Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục xây dựng ứng dụng theo dõi, giám sát nợ. Ảnh: Thùy Linh.
Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục xây dựng ứng dụng theo dõi, giám sát nợ. Ảnh: Thùy Linh.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 10, ngành Thuế đã thu nợ thuế được 23.100 tỷ đồng, đạt 76,7% chỉ tiêu thu nợ giao.

Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 15.920 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 7.180 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 31/10/2021 là 117.117 tỷ đồng (giảm 7,2% so với cùng kỳ). Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/10/2021 là 106.134 tỷ đồng.

Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu là 59.896 tỷ đồng, tiền phạt và tiền chậm nộp của nợ có khả năng thu (tính 0,03%/ngày trên số thuế chậm nộp) là 21.618 tỷ đồng; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 24.621 tỷ đồng; tiền thuế nợ đang xử lý là 9.123 tỷ đồng; tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện là 1.855 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, số nợ thuế ước tại thời điểm 31/10/2021 tăng so với thời điểm 31/12/2020 do từ đầu năm 2021 đến nay đã xảy ra 2 đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 với diễn biến phức tạp, rất nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chưa nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước làm tăng nợ thuế. Bên cạnh đó, phát sinh thêm tiền chậm nộp tính theo mức 0,03%/ngày trên tổng số tiền thuế nợ làm tăng nợ thuế.

Đáng chú ý, trong năm 2021, cơ quan Thuế các cấp đã xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14 lũy kế đạt 4.925 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 có hiệu lực (1/7/2020) đến cuối tháng 10/2021 đạt 29.080 tỷ đồng, trong đó, xử lý khoanh nợ là 25.682 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền chậm nộp là 3.398 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý, giải quyết, thẩm định các hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; tổng hợp kết quả xử lý của toàn ngành Thuế.

Song song với đó là hướng dẫn, giải đáp và xử lý các vướng mắc trong quá trình giải quyết khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn, miễn tiền chậm nộp và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị quyết số 94 của Quốc hội.

Tổng cục Thuế cũng sẽ tiếp tục xây dựng ứng dụng theo dõi, giám sát tại Tổng cục Thuế để cảnh báo cơ quan Thuế các cấp khi chưa kịp thời thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế nợ thuế.